headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissvar: Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Företagarna är positiva till att det inrättas en Servicetjänst som fungerar som en samlad ingång till alla myndigheter och till deras e-tjänster. Själva uppgiftslämnande via e-tjänster ska underlättas men inte vara tvingade utan företagen ska kunna lämna uppgifter även på annat sätt.

Företagarna kan konstatera att utredningens syfte är mycket gott, och att flera av förslagen är entydigt positiva. Ett frågetecken är huruvida en speciell Företagsdatamyndighet behöver inrättas eller om detta kan ligga på redan existerande myndighet

Taggar
Riks Remiss