För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande - Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet SOU 2014:40

Företagsskattekommittén lämnar ett huvudförslag som innebär att bolag inte längre får avdrag för negativa finansnetton. I stället föreslås ett schablonmässigt finansieringsavdrag på 25 procent av resultatet. Det finns ingen motsvarighet till detta system för bolagsbeskattning internationellt. Syftet är att det skapa neutralitet mellan finansiering av investeringar med eget respektive lånat kapital i bolagssektorn. Med dagens regler gynnas lånefinansiering.

Förslaget är mycket radikalt och kräver att alla bolag lyckas dela upp sina kostnader mellan vanliga rörelsekostnader och finansiella kostnader. Begreppet finansiella kostnader är centralt men inte tillräckligt tydligt. Det är inte så lätt för små företag som ofta behöver hantera kostnader för bankgaranti, franchiseavgifter, borgen, factoring, fakturabelåning och leasing, även om de inte har banklån.

Det finns också ett alternativförslag, som dock skulle innebära ändå mer krångel för företagen och vi har i huvudsak samma kritik mot det förslaget.

Vi är positiva till en neutral skattebehandling av olika finansieringsformer och incitament som kan öka bolagens egna kapital. Företagarna anser inte att förslagen är tillräckligt genomarbetade. De skulle behöva förenklas ordentligt innan det går att bedöma om de bör genomföras.  

Företagarna är också mycket kritiska mot förslaget att finansiera övergången till det nya systemet genom att befintliga underskott reduceras till hälften. Det vore orimligt att ändra förutsättningarna för företagens satsningar i efterhand och skulle slå hårt mot företagande och investeringar.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.