headphones newspaper video-player

Remissvar - Företagarna säger nej till urholkat vårdval

24 okt 2014

Företagarna vill värna LOV som skapar förutsättningar för valfrihet, mångfald och småföretagande. Vi säger nej till regeringens förslag. Vi anser att reformen kommer att urholka valfriheten för medborgarna. Ett annat viktigt skäl är att förutsättningarna för vårdföretagen att på stabil grund kunna bedriva sin verksamhet rubbas, vilket skapar stor oro och försvårar investeringar och utvecklingsmöjligheter. Utöver detta är konsekvensanalysen av förslagets effekter mycket bristfällig och uppmärksammar exempelvis inte alls effekterna för vårdföretagen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD