headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissvar: En lag om upphandling av koncessioner

Ett nytt EU-direktiv om så kallade koncessioner ska införlivas i svensk rätt och Företagarna har yttrat sig över ett lagförslag. En koncession är ett offentligt tjänstekontrakt där ersättningen till leverantören utgörs antingen av en rätt att utnyttja tjänsten i fråga eller av en rätt att utnyttja tjänsten i kombination med betalning. Företagarna har i sitt yttrande bland annat betonat betydelsen av öppenhet och vissa andra allmänna EU-rättsliga principer vid upphandling av koncessioner. Vi har även i övrigt framfört kommentarer avseende vissa delar av förslaget. 

Taggar
Riks Remiss