podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissvar: En lag om upphandling av koncessioner

Ett nytt EU-direktiv om så kallade koncessioner ska införlivas i svensk rätt och Företagarna har yttrat sig över ett lagförslag. En koncession är ett offentligt tjänstekontrakt där ersättningen till leverantören utgörs antingen av en rätt att utnyttja tjänsten i fråga eller av en rätt att utnyttja tjänsten i kombination med betalning. Företagarna har i sitt yttrande bland annat betonat betydelsen av öppenhet och vissa andra allmänna EU-rättsliga principer vid upphandling av koncessioner. Vi har även i övrigt framfört kommentarer avseende vissa delar av förslaget. 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.