podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Remissvar: Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Företagarna anser att dagens oöverskådliga flora av riktade nedsättningar av arbetsgivaravgifterna bör ersättas av en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna med fokus på de små företagen. En sådan reform är på kort sikt nästan statsfinansiellt neutral efter automatiska effekter, men har mycket starka tillväxtpositiva effekter. Lägre arbetsgivaravgifter är den allra mest prioriterade reformen enligt Sveriges småföretagare.

Sammantaget önskar Företagarna därför starkt betona att istället för det föreliggande förslaget borde politiken inriktas på att skapa ett bättre generellt och brett regelverk. Företagarna har tagit fram ett förslag på ett Arbetsgivaravdrag. Detta är utformat så att den allmänna löneavgiften slopas för alla lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär kostnaden för tio anställda. Den maximala nedsättningen per företag blir därmed drygt 316 000 kronor.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.