För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Rutans resa - påverkan i praktiken

I dag måste företagare bedöma (gissa!) hur länge en anställd beräknas vara sjukskriven. Orimlig uppgift såklart, och en tidstjuv! Vår lösning: en ny ruta för vården att fylla i på en blankett. Kan den bli verklighet? Häng med oss på rutans resa in i maktens korridorer.

Företagarna kommer aldrig sluta jobba hårt för att företagare ska ha så bra förutsättningar som möjligt att driva sina verksamheter. Att företag mår bra och kan anställa är ett måste för att vi i framtiden ska ha ett gott samhälle och gemensam välfärd.

Vi brottas därför varje vecka med små och stora frågor som leder oss mot målet. I denna artikelserie kommer vi följa en av dessa - en ruta på en blankett! 

Följ resan!

Häng på oss under resans gång och inspireras kring hur du själv kan skapa förändring.

ErikAgeberg.JPG

Vad är problemet?

Om en anställd varit sjuk i minst 30 dagar, och inte antas komma tillbaka inom 60 dagar från det att han eller hon blev sjuk, så är arbetsgivaren ansvarig för att ta fram en plan för återgång i arbete – en rehabiliteringsplan.

För att veta om en plan måste tas fram så tvingas företagaren, som ju oftast inte är läkare, själv göra bedömningen om hur länge den anställde antas vara sjuk.

Det här går ju inte, tycker många av Företagarnas medlemmar som hört av sig till vår expert på området socialförsäkringar, Erik Ageberg.

– Det är en oproportionerlig börda att lägga på företagare att bedöma sannolikheten för en sjukskrivningslängd. Företagare efterfrågar därför stöd. Nu ska vi komma med förslag på hur detta kan lösas, och sedan följa idén mot att bli verklighet, säger Erik Ageberg.

Så kan problemet lösas

För att kunna ta beslut om rehabilitering snabbare och på goda grunder behöver företagare få en indikation från hälso- och sjukvården om en sjukskrivnings sannolika längd.

Ett samarbete mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och hälso- och sjukvården är vad som behövs. 

– Det här är idén: En ny ruta på den blankett som utgör Försäkringskassans läkarintyg. Hälso- och sjukvården ska göra en bedömning om sjukskrivningen kommer att pågå i över eller under 60 dagar och markera detta tydligt i rutan så arbetsgivaren har ett underlag, säger Erik Ageberg.

Hur förändrar Företagarna? 

Förändringar tar tid. För att uppnå förändringar finns det en rad verktyg som vi kan använda oss av. I detta fall, när vi vill uppnå en förändring av hur alla Sveriges läkare arbetar med sjukskrivningar, landade vi i att Försäkringskassan var den lämpligaste aktören att nå.

Vi kommer påverka Försäkringskassan på två sätt:

Dels vill kommer prata direkt med Försäkringskassan.  Dessutom vill vi att regeringen styr Försäkringskassan och uppdrar dem att i sina läkarintyg (Läkarintyg för sjukpenning 7804) införa ett stöd för arbetsgivare att bedöma om en sjukskrivningslängd överskrider 60 dagar, säger Erik Ageberg.

Fördjupa dig i frågan

Här har vi samlat bakgrunden till frågan och fakta om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.