För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sjuka medarbetare redan en katastrof för företagare – gör det inte värre

Publicerad 2 sep 2020
Företagarnas Erik Ageberg upptäcker en illavarslande okunskap om företagandets villkor i ett nytt förslag om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
Bland det dyraste som kan drabba en företagare är att medarbetare drabbas av sjukdom, något som utredningen verkar ha missat. Foto: Shutterstock

När en medarbetare blir sjuk finns det reglerat vilket ansvar en arbetsgivare har.  Det handlar bland annat om att se möjligheter kring att anpassa arbetsmiljö och arbetsuppgifter och bekosta rehabiliterande åtgärder inom företaget. 

Sedan 1 juli 2019 ska arbetsgivaren också ta fram en så kallad plan för återgång i arbete, om man bedömer att den anställde kommer vara sjukskriven mer än 60 dagar. Bedömningen behöver arbetsgivaren göra själv, en ofta medicinsk bedömning som Företagarna tidigare påpekat sällan ligger inom företagarens eget kompetensområde. 

Läs mer om hur vi vill förändra i Rutans Resa

Nu kommer ett nytt förslag - att arbetsgivaren ska betala för att en extern resurs ska hjälpa till att få planen för återgång i arbete mer kvalificerad. Företagarna har riktat kritik mot detta i sitt remissvar.

Flera brister

erikagebergrund150px.png

Det finns flera brister i förslaget, konstaterar Erik Ageberg som är expert på området socialförsäkringar på Företagarna. Ett problem är att man räknat på att en plan för återgång i arbete skulle ta 20 minuter att ta fram.

– Det kanske stämmer för de allra största företagen som med anpassade HR-funktioner och många anställda kan få upp vanan och expertisen. Men för små företag där detta sker mer sällan behöver kanske företagaren själv sätta sig in i processen på nytt varje gång.

Det andra problemet är att utredningen räknat på att planen tar 20 minuter att ta fram också i när man beräknat hur hårt detta ska slå ekonomiskt för företag.

– Det är svårt att föreställa sig hur 20 minuters arbetstid hos en expert, inklusive inläsning på individen och arbetsplatsen, skulle tillföra något värde i rehabiliteringsprocessen. Likaså bedömer Företagarna att den uppskattade konsultarvodet på 1 000 kronor per timme är underskattat, konstaterar Erik Ageberg.

Bakvänt tänkt

Han noterar också att det är bakvänt tänkt på många ställen i utredningen.

– Man verkar tro att det går att sänka sjukfrånvaron genom att lägga mer kostnader på företaget vid en medarbetares sjukdom, så att företaget ska se mer nytta av att hålla medarbetare friska. Det här visar på en allvarlig okunskap inför företagandets villkor.

Bland det dyraste som kan drabba en företagare är nämligen att medarbetare drabbas av sjukdom.

– Att företagets lönsamhet allvarligt påverkas av sjukskrivning innebär mycket stora drivkrafter för små företag att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron hos sina arbetstagare, säger Erik Ageberg.

Okunskap om företagande

En sjukskriven medarbetare i ett småföretag påverkar inte bara företagets ekonomi utan också företagarens personliga situation genom den nära relationen som oftast finns mellan medarbetare och företagare i småföretag.  

–De senaste åren har vi sett ett ökat antal företagarfientliga förslag av denna typ från utredningar och regeringen. Denna okunskap inför företagandets villkor är mycket illavarslande och något som Företagarna kämpar emot, säger Erik Ageberg.

Fler nyheter från Företagarna