För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Faktapromemoria: Rehabiliteringsplaner

Företagarna har undersökt företagares erfarenhet av sjuklön och ersättning för höga sjuklönekostnader. I denna rapport redovisar vi svaren.

Den 1 juli 2018 infördes en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en rehabiliteringsplan för återgång i arbete då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar, om det inte kan antas att han eller hon återgår i arbete inom 60 dagar från insjuknandet. 

På frågan om företagare känner till detta krav, var svaret ett överväldigande nej, knappt tre månader innan det skulle införas. Endast en tredjedel (32 procent) av arbetsgivarna kände till de nya reglerna. Bland de större företagen med över 10 anställda var det endast hälften (47 procent) som kände till de nya reglerna.

Redan innan skyldigheten om att upprätta rehabiliteringsplaner infördes hade arbetsgivare långtgående ansvar för såväl rehabilitering som det förebyggande arbetet. Dessutom utgör det produktionsbortfall som oundvikligen uppstår då en anställd är borta från arbetet tydliga incitament för att snabbt få tillbaka medarbetaren i arbete i samband med sjukskrivning. Två tredjedelar (66 procent) av arbetsgivarna uppger att de skriftliga rehabiliteringsplanerna inte kommer att bidra till att korta ner sjukskrivningar bland deras personal. Endast 8 procent tror att det kommer att hjälpa.

Bland den fjärdedel (26 procent) av alla företagare som uppger att de inte vet huruvida rehabiliteringsplaner kommer att hjälpa till att korta sjukskrivningar bland arbetstagarna är det sannolikt att en stor del upplever att de saknar kunskapen att upprätta en sådan plan.  Fyra av fem arbetsgivare (79 procent) uppger att de saknar tillräcklig kunskap för att upprätta en rehabiliteringsplan för sin sjukskrivna personal. Endast 14 procent uppger att de har tillräcklig kunskap.

Ladda ner rapporten Faktapromemoria Rehabiliteringsplaner (PDF).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.