podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Sjukförsäkringen 2014–2018

Under den gångna mandatperioden 2014-2018 har det skett stora förändringar inom sjukförsäkringen. Dessvärre är det svårt att se en sammanhållen politik, visar vår rapport.

I rapporten Sjukförsäkringen under mandatperioden 2014–2018 analyserar Företagarna sjukförsäkringen under den gångna mandatperioden. Slutsatsen är att det är svårt att se ett mönster och en tydlig riktning för hur regeringen velat komma till rätta med sjuktalen under mandatperioden. Ett beslut i rätt riktning har följts av ett nytt beslut att försvåra för arbetsgivare. Dessutom har det under mandatperioden – genom rättspraxis, myndighets- och regeringsbeslut och utredningar – skett mycket inom sjukförsäkringen för den enskilde försäkrade.

Sjukförsäkringen förutsätter i dag att det finns en arbetsgivare som kan ta ett rehabiliteringsansvar. För Sveriges enmansföretagare finns ingen annan sådan än dem själva. För många är privata sjukvårdsförsäkringar därmed ett sätt att hantera avsaknaden av en arbetsgivare och strukturera det egna sjukförebyggande arbetet.

Socialförsäkringar berör hela företagarkollektivet och är en viktig hörnsten i det offentligt finansierade skyddsnät som finns för såväl företagare som dess anställda. Det måste vara lika naturligt att driva företag som att vara anställd. Därför måste reglerna inom socialförsäkringssystemet vara anpassade även för företagare.

Ladda ner rapporten Sjukförsäkringen under mandatperioden 2014–2018 (PDF).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.