headphones newspaper video-player

Socialförsäkring

Företagare ska skyddas lika väl som anställda

Stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet är illa anpassat för företagens verklighet, visar undersökningar vi gjort.

Exempelvis tvingas många företagare med små barn att "välja" mellan företagandet och sina barn, eftersom det är svårt att fastställa den sjukpenninggrundande inkomsten.

Stoppa orättvisan

Det finns också en obalans i socialförsäkringssystemet mellan anställda och företagare när det gäller pensioner. Företagare har också ett lågt nyttjande av den offentliga sjukförsäkringen. 

I stället för att trycka in företagare i ett system som är skapat för en arbetsmarknad där man i första hand är anställd av en arbetsgivare är det dags att fundera nya banor!

Läs gärna

Läs mer om Sociala skyddsnät

Mer från Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD