headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Socialförsäkring

Företagare ska skyddas lika väl som anställda

Stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet är illa anpassat för företagens verklighet, visar undersökningar vi gjort.

I stället för att trycka in företagare i ett system som är skapat för en arbetsmarknad där man i första hand är anställd av en arbetsgivare är det dags att fundera i nya banor!

Företagarnas expert: Erik Ageberg

sf--webb.png

Läs gärna

Visa fler

Läs mer om Sociala skyddsnät

Är dina avtal pandemisäkrade?

Det är många företagare som är oroliga för hur pandemin påverkar deras avtal, skriver Christoffer Lewinowitz, jurist hos Företagarna.

Ställ in familjeveckan

För företagare som redan i dag har svårt att använda föräldraförsäkringen är familjeveckan ytterligare dagar de inte kan nyttja, skriver Erik Ageberg.

Familjeveckan är helt feltänkt

Om regeringen vill göra något för att underlätta livspusslet för föräldrar så bör den titta på gruppen företagare i stället för att gå vidare med familjeveckan.

Är dina avtal pandemisäkrade?

Det är många företagare som är oroliga för hur pandemin påverkar deras avtal, skriver Christoffer Lewinowitz, jurist hos Företagarna.

Ställ in familjeveckan

För företagare som redan i dag har svårt att använda föräldraförsäkringen är familjeveckan ytterligare dagar de inte kan nyttja, skriver Erik Ageberg.

Familjeveckan är helt feltänkt

Om regeringen vill göra något för att underlätta livspusslet för föräldrar så bör den titta på gruppen företagare i stället för att gå vidare med familjeveckan.

Taggar
Riks

Mer från Företagarna