headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Socialförsäkring

Företagare ska skyddas lika väl som anställda

Stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet är illa anpassat för företagens verklighet, visar undersökningar vi gjort.

I stället för att trycka in företagare i ett system som är skapat för en arbetsmarknad där man i första hand är anställd av en arbetsgivare är det dags att fundera i nya banor!

Företagarnas expert: Erik Ageberg

sf--webb.png

Läs gärna

Visa fler

Läs mer om Sociala skyddsnät

24 jun 2020 | Riks | Sociala skyddsnät | Rapport

Företagarpensioner

Företagare skiljer sig från anställda i hur väl socialförsäkringssystemet fångar upp den verklighet man verkar i. Hur förbereder sig landets företagare för att gå i pension? Vil...

24 jun 2020 | Riks | Sociala skyddsnät | Rapport

Företagarpensioner

Företagare skiljer sig från anställda i hur väl socialförsäkringssystemet fångar upp den verklighet man verkar i. Hur förbereder sig landets företagare för att gå i pension? Vil...

Mer från Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap