podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas förslag har nått Försäkringskassan

Publicerad 2 dec 2019
Vår ruta har nått Försäkringskassan! Myndigheten vill dock ännu inte kommentera förslaget som ska förenkla för företagare.

Rutans resa - del 4:

För ett par veckor sedan postade Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg ett brev till socialminister Ardalan Shekarabi.

Syftet är att få till en ruta i Försäkringskassans läkarintyg, där hälso- och sjukvården ska skriva in en bedömning av sjukskrivningars längd till arbetsgivaren. Detta för att minska administrationen för företagaren och för att bedömningen ska göras av någon med rätt kompetens.

Nu har information om brevet nått Försäkringskassan, myndigheten vi i slutänden hoppas ska få i uppdrag av politikerna att lägga till rutan.

Hur ser ni på Försäkringskassan på vårt förslag – att lägga till en ruta i läkarintyget?

udin rund.png– Vi har tagit emot förslaget, bekräftar Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring (lilla bilden).

– Men nu är det en politisk fråga som ska behandlas innan vi kan kommentera det närmare. Så vi kommer vänta och se hur regeringen agerar.

Många företagare upplever att det administrativa arbetet kring sjukskrivningar är en stor börda som stjäl tid från annat arbete. Hur gör ni för att underlätta för företagare?

– Vi vill att det ska vara lätt för alla parter. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete när det gäller våra blanketter, där vi exempelvis ser över läkarintyget och våra ansökningsblanketter.

- Sedan så behöver man som företagare inte göra det svårt för sig, till exempel när man tar fram en plan för återgång i arbete. Den kan vara ganska enkel till en början och sedan förändras efter hand. Planen finns till för arbetsgivaren och den anställde och kan tas in i det individuella ärendet vid behov.

Kan du nämna något konkret stöd ni har?

– En stor del av stödet är webbaserat. Jag rekommenderar att man går in på verksamt.se där vi tillsammans med andra myndigheter samlar aktuell information till företagare. Sedan har man möjlighet att få personlig kontakt och hjälp av våra handläggare, kanske med ett avstämningsmöte om behovet finns.

Ni sitter ju med i ett partnerråd tillsammans med arbetsgivarorganisationer, där även Företagarna deltar. På vilket sätt använder ni det för att ta fram stöd till företagare?

– Partnerrådet träffas fyra gånger om året. Bland annat tog vi fram blanketten för plan för återgång i arbete förra året som ska stötta rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och en broschyr om sjuklönefrågor har vi tagit fram tidigare. Det är också ett forum för Försäkringskassan att ta in och diskutera frågor från arbetsgivare.

Företagarnas medlemmar, företagare själva, har ju ingen arbetsgivare som kan upprätta en rehabiliteringsplan. Hur ska de få stöd och hjälp om de drabbas av sjukdom?

– Nej, de får ju inte stöd och hjälp på det viset. Vi kan hjälpa företagare som efter sjukdom inte kan fortsätta i eget företag genom att skapa kontakt med Arbetsförmedlingen, exempelvis.

– Försäkringskassan skulle också kunna stötta företagaren i att lägga upp en rehabiliteringsplan, om vi ser att det behövs.

Vad gör ni för att skapa förtroende hos landets småföretagare?

– Vi försöker alltid göra det så lätt som möjligt för alla försäkrade, vilken kategori de än tillhör. Vi pratar också tillsammans i de råd vi har för att få in synpunkter och kunskap.

Experten kommenterar

Företagarnas expert på socialförsäkringar, Erik Ageberg, kommenterar svaret från Försäkringskassan så här:

– Nu vet vi att brevet som jag skickade har nått riksdagen och Försäkringskassan. Att Försäkringskassan inte kommenterar en politisk fråga är naturligt. Ännu har vi inte fått svar från ministern.

– Under de kommande veckorna kommer regeringen att ge Försäkringskassan sitt  regleringsbrev – regeringens instruktioner till sina myndigheter. Där får vi en föraning om hur regeringen har valt att hantera frågan.

Följ resan!

Häng på oss under resans gång och inspireras kring hur du själv kan skapa förändring.

Fler nyheter från Företagarna