podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Rutan i riksdagen – så gick debatten

Publicerad 22 nov 2019
Frågan om vår ruta har nått riksdagen. "Dagens system innebär en stor arbetsbörda för arbetsgivare", sa riksdagsledamoten Solveig Zander, (C), till ansvarig minister Ardalan Shekarabi (S).
Solveig Zander och Ardalan Shekarabi debatterade arbetsbörda för arbetsgivare i riksdagen. Foto: Pressbild Riksdagen samt Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Häromveckan skickade Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg ett brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Målet är att få in en ruta i läkarintyget så att sjukvården kan hjälpa till med en prognos för sjukskrivningars längd, något som arbetsgivare – utan hälso- och sjukvårdskompetens – idag själva tvingas göra.

Nu har riksdagsledamoten Solveig Zander (C) plockat upp ärendet och ställt frågor i ämnet direkt till ministern i en interpellationsdebatt i riksdagen.

I frågan (läs interpellationen här) hänvisar hon till Företagarna, och påpekar att systemet där arbetsgivaren förväntas uppskatta hur länge en person kommer att vara sjukskriven samt upprätta en rehabiliteringsplan kan innebära en stor arbetsbörda för företagaren.

– Arbetsgivaren ska veta att en anställd är sjuk längre än 60 dagar, och läkaren kan inte lämna uppgifterna till arbetsgivaren om inte den anställde själv går med på det. Dessutom kan Försäkringskassan avslå intyget. Detta gör att arbetsgivaren blir oerhört osäker, måste ta kontakt med många instanser och människor – det tar tid! Det är en arbetsbörda för en arbetsgivare, sade Solveig Zander till Ardalan Shekarabi.

Hur lång tid tar en rehabplan?

Socialförsäkringsministern hänvisade i sitt svar till forskning och menade att bördan kanske inte är så stor.

– Rehabilitering som innefattar insatser på arbetsplatsen är mer effektiva än insatser på annat håll, visar forskning. Därför har riksdagen fattat beslut om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering, svarade Ardalan Shekarabi och poängterade att det är ett antagande som arbetsgivaren ska göra om personen kommer vara sjuk i mer än 60 dagar, och att ren rehabplan då ska tas fram.

– Det finns inga formella krav på planens innehåll, på tal om administrationsbörda. Man har gjort en uppskattning att en sådan här plan tar ungefär 20 minuter i genomsnitt att ta fram, sa Ardalan Shekarabi.

ErikAgeberg.JPG

En uppskattning som Solveig Zander ifrågasatte. Även Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg (lilla bilden) är frågande till ministerns svar.

– Företagarna är – och har varit – kritiska mot införandet av rehabiliteringsplanerna, men nu när de är ett krav för arbetsgivare att upprätta måste förutsättningarna finnas för att göra rätt. Ministern försvarar införandet av planerna och bemöter inte arbetsgivarnas uttryck för stöd och hjälp.

Hoppas ministern vill underlätta för arbetsgivare

Ardalan Shekarabi var  i debatten öppen för att fortsätta bevaka problemet, bland annat i samband med en kartläggning som kommer göras under nästa år.

– Allt företagare efterfrågar är stöd och hjälp. Vi hoppas innerligen att ministern är villig att möta arbetsgivares önskemål och underlätta för dem att ta sitt arbetsgivaransvar, annars har vi hamnat i ett mycket besynnerligt läge, säger Erik Ageberg.

Se debatten här

Webb-tv från riksdagen interpellationsdebatt 22 november 2019.

 

Följ resan!

Häng på oss under resans gång och inspireras kring hur du själv kan skapa förändring.

Fler nyheter från Företagarna