podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

"All sjukfrånvaro lämpas över på arbetsgivaren"

Publicerad 5 dec 2019
"Det är oftast omöjligt för oss att bedöma om en person blir borta i 14 dagar eller mycket mer" menar man på Ö-viksföretaget CoreIT, och instämmer i Företagarnas förslag om att läkare istället ska göra bedömningen.
I dag måste arbetsgivaren bedöma hur länge någon kommer vara sjuk, även om denne saknar kompetens och tid till detta, för att veta om en rehabiliteringsplan krävs. Foto: Shutterstock

Sjuka medarbetare är trist för alla inblandade. För arbetsgivaren innebär det dessutom mycket arbete.

I serien Rutans resa kan du följa Företagarnas arbete för att få till en ruta på Försäkringskassans läkarintyg. Där ska hälso- och sjukvården ange hur länge någon bedöms vara sjukskriven så att arbetsgivaren vet om en rehabiliteringsplan ska tas fram. Idag måste arbetsgivaren själv göra bedömningen, även om denne saknar kompetens och tid till detta.

Oftast omöjligt bedöma

På Örnsköldsviksbaserade CoreIT, ett företag med 90-talet anställda som arbetar med IT-tjänster, är man väl bekant med problematiken.

CarolaJohansson.pngHR-ansvariga Carola Johansson hanterar det praktiska när anställda blir sjuka på företaget. Hon instämmer i att det är orimligt för en arbetsgivare utan sjukvårdskompetens att bedöma hur länge någon är sjukskriven.

– Det är oftast omöjligt för oss att bedöma om en person blir borta i 14 dagar eller mycket mer. Det är högst relevant att en läkare gör den bedömningen istället, säger Carola Johansson.

– Det vi gör idag är att vi lägger tid på att ta fram en plan för säkerhets skull, vilket kan ta olika lång tid. Gör man det ofta kanske det går fort, men är det mer sällan behöver man ta fram information för varje gång.

Åke Holmberg, vd på CoreIT, fyller i:

AkeHolmberg.png– Det kan också innebära att vi i onödan behöver lägga tid på att se över vilka uppgifter som individen kan tänkas utföra. Det är inte alltid enkelt att hitta relevanta arbetsuppgifter under rehabiliteringen, exempelvis om man arbetar en dag i veckan.

Förskjutning av ansvaret

Han upplever tydligt att det skett en markant förskjutning av ansvaret för anställda som blir sjuka, från staten till den enskilde arbetsgivaren.

– All sjukfrånvaro lämpas över på arbetsgivaren. Det handlar om allt från rehabiliteringsplan till karensregler.

Det tunga ansvaret för sjukskrivningar skapar också en oro när man ska anställa, anser Åke Holmberg. En sjukdomsbild hos en intressant och kompetent kandidat blir en större osäkerhetsfaktor än det skulle behöva vara.

– Alla medarbetare är jätteviktiga för oss som tjänsteföretag, varje dag. Det är ett stort problem när någon är borta.

Kritisk till förmånsbeskattning

För att kunna undvika sjukskrivningar har CoreIT tecknat sjukvårdsförsäkringar som ett verktyg för att hålla alla på företaget så friska som möjligt och för att snabbt få tillbaka dom hela och friska. Dessa ska dock förmånsbeskattas, vilket Åke Holmberg är kritisk till.

– Det som är märkligt är att om man investerar flera miljoner i en robot för att göra uppgifter, då kan man teckna serviceavtal på den som är avdragsgillt på alla sätt och vis. Men gör man samma sak för en människa bestraffas och beskattas man, säger Åke Holmberg.

Experten: Nya ”vårdskatten” kontraproduktiv och skadlig


Erik Ageberg,
Företagarnas expert på socialförsäkringar, kommenterar CoreIT:s erfarenheter så här:

erikagebergrund150px.png  Bland det dyraste som kan drabba företagare är att personalen blir sjuk. Därför är de flesta företagare också måna om att förebygga sjukdom och att snabbt få tillbaka medarbetare i arbete. Ett exempel på det är sjukvårdsförsäkringar. Sedan 1 juli 2018 förmånsbeskattas de sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren.

– Det finns många skäl till varför den nya ”vårdskatten” är både kontraproduktiv och skadlig. Sjukvårdsförsäkringarna kompletterar bland annat den offentligt finansierade vården med 245 000 specialistbesök och 18 000 operationer årligen.

– Sjukvårdsförsäkringarna hade kunnat tjäna som ett föredöme i hur företagare parallellt med ett offentligt system kunde försäkra sig själva och sina verksamheter – utan att drabba den offentligt finansierade vården.

Följ resan!

Häng på oss under resans gång och inspireras kring hur du själv kan skapa förändring.

Fler nyheter från Företagarna