headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Remissyttranden 2019

Företagarna är officiell remissinstans i näringspolitiska frågor. Våra yttranden är ett viktigt sätt att påverka beslutsfattare.