headphones newspaper video-player

Remissyttranden 2019

Företagarna är officiell remissinstans i näringspolitiska frågor. Våra yttranden är ett viktigt sätt att påverka beslutsfattare. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap