podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande: skatt på plastbärkassar Fi2019/02465/S2

Företagarna ifrågasätter de miljö- och klimatmässiga effekterna av  den föreslagna skatten på tillverkning, införsel och import av plastbärkassar för engångsbruk.

Regeringen föreslår en skatt på tillverkning, införsel och import av plastbärkassar för engångsbruk, om tre kronor per kassa eller 30 öre för mindre påsar. Syftet är att minska förbrukningen av dessa. Vidare föreslås att det införs ett system med godkända lagerhållare som får uppskjuten beskattning, i likhet med andra punktskattebelagda varor.

Företagarna ifrågasätter de miljö- och klimatmässiga effekterna av skatten, även om skatten i sig sannolikt leder till minskad efterfrågan på de aktuella kassarna. Alternativa ersättningsprodukter, som tygkassar och flergångsbärkassar, har högre klimatpåverkan, men kan förväntas vara föremål för nedskräpning i lägre grad. Konsekvensanalysen underskattar sannolikt antalet företag som berörs, liksom den administrativa kostnaden.

Läs hela remissyttrandet över prommorian Fi2019/02465/S2 Skatt på plastbärkassar (pdf). 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.