headphones newspaper video-player

Remissyttrande: skatt på plastbärkassar Fi2019/02465/S2

Företagarna ifrågasätter de miljö- och klimatmässiga effekterna av  den föreslagna skatten på tillverkning, införsel och import av plastbärkassar för engångsbruk.

Regeringen föreslår en skatt på tillverkning, införsel och import av plastbärkassar för engångsbruk, om tre kronor per kassa eller 30 öre för mindre påsar. Syftet är att minska förbrukningen av dessa. Vidare föreslås att det införs ett system med godkända lagerhållare som får uppskjuten beskattning, i likhet med andra punktskattebelagda varor.

Företagarna ifrågasätter de miljö- och klimatmässiga effekterna av skatten, även om skatten i sig sannolikt leder till minskad efterfrågan på de aktuella kassarna. Alternativa ersättningsprodukter, som tygkassar och flergångsbärkassar, har högre klimatpåverkan, men kan förväntas vara föremål för nedskräpning i lägre grad. Konsekvensanalysen underskattar sannolikt antalet företag som berörs, liksom den administrativa kostnaden.

Läs hela remissyttrandet över prommorian Fi2019/02465/S2 Skatt på plastbärkassar (pdf).