För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

Företagarna instämmer överlag med de synpunkter som framförs i det särskilda yttrandet från experterna Katarina Bartels, Richard Hellenius, Magnus Larsson och Börje Leidhammar (s. 423 ff. i betänkandet). Ladda ner remissyttrandet som PDF för att läsa vilka punkter vi vill betona i synnerhet.

Företagarna avstyrker de förslag i betänkandet som innebär att rapporteringsskyldighet utsträcks även till inhemska arrangemang. Därtill anser vi att nyttan med inhemsk rapporteringsskyldighet inte har visats genom betänkandet, eller för den delen vilka problem som skulle föreligga i dagsläget med frånvaron av sådan skyldighet. Införandet av reglerna som avser gränsöverskridande arrangemang bör inte heller leda till mer betungande regler än EU-direktivet kräver.

För att ta del av alla ståndpunkter och motiveringar därtill, läs hela Företagarnas remissyttrande över betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) i pdf-format.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.