För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

Företagarna och Butikerna tillstyrker förslaget om att införa en lag om tillträdesförbud för personer som begår upprepade kriminella handlingar mot butiker.

Företagarna och Butikerna har under lång tid varit pådrivande och efterfrågat åtgärder för att förebygga och motverka hot, skadegörelse och upprepade stölder mot butiker och butikspersonal. I promemorian presenteras flera  förslag på ny lagstiftning som Företagarna och Butikerna anser är ett steg i rätt riktning. Det handlar bland annat om ett införande av två nya brott, grov systematisk stöld och grovt systematiskt häleri, samt kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till häleri.

Förslaget om tillträdesförbud

Ytterligare ett förslag i promemorian är att införa en lag om tillträdesförbud för personer som begår upprepade kriminella handlingar mot butiker, badanläggningar och bibliotek. Företagarna och Butikerna ställer sig positiva till förslaget. På liknande sätt som det redan idag är möjligt att ge personer som begår upprepade kriminella handlingar tillträdesförbud till idrottsarrangemang bör denna möjlighet även kunna gälla för butiker och badanläggningar, men också för andra typer av liknande affärslokaler som restauranger, caféer och gym. Det bör även enligt Företagarna och Butikerna vara möjligt för flera butiker att ansöka om ett gemensamt tillträdesförbud mot enskilda kriminella individer i de fall näringsidkarna delar gemensamma ytor, av typen köpcenter och foodcourts.

Läs hela remissyttrandet över Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) (PDF).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.