podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter (KOVFS 2009:7)

Företagarna anser att fram tills att rättsläget klarnat så ska inte e-handel diskrimineras i förhållande till aktörer med fysiskt försäljningsställe för tobaksvaror.

Konsumentverkets förslag till allmänna råd skapar i praktiken ett förbud mot kommersiella meddelanden på e-handelsaktörers hemsidor. På detta sätt diskrimineras e-handelsaktörer gentemot aktörer med fysiskt försäljningsställe.

Konsumentverket har i sin konsekvensutredning angett att rättsläget gällande marknadsföring av tobaksvaror på internet under en lång tid varit oklar. Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen i frågan.

Företagarna anser dock att fram tills att rättsläget klarnat så ska inte e-handel diskrimineras i förhållande till aktörer med fysiskt försäljningsställe.

Läs hela remissyttrandet över Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter (KOVFS 2009:7) som pdf.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.