headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande över Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter (KOVFS 2009:7)

27 jun 2019
Företagarna anser att fram tills att rättsläget klarnat så ska inte e-handel diskrimineras i förhållande till aktörer med fysiskt försäljningsställe för tobaksvaror.

Konsumentverkets förslag till allmänna råd skapar i praktiken ett förbud mot kommersiella meddelanden på e-handelsaktörers hemsidor. På detta sätt diskrimineras e-handelsaktörer gentemot aktörer med fysiskt försäljningsställe.

Konsumentverket har i sin konsekvensutredning angett att rättsläget gällande marknadsföring av tobaksvaror på internet under en lång tid varit oklar. Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen i frågan.

Företagarna anser dock att fram tills att rättsläget klarnat så ska inte e-handel diskrimineras i förhållande till aktörer med fysiskt försäljningsställe.

Läs hela remissyttrandet över Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter (KOVFS 2009:7) som pdf.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap