podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande över Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter (KOVFS 2009:7)

Företagarna anser att fram tills att rättsläget klarnat så ska inte e-handel diskrimineras i förhållande till aktörer med fysiskt försäljningsställe för tobaksvaror.

Konsumentverkets förslag till allmänna råd skapar i praktiken ett förbud mot kommersiella meddelanden på e-handelsaktörers hemsidor. På detta sätt diskrimineras e-handelsaktörer gentemot aktörer med fysiskt försäljningsställe.

Konsumentverket har i sin konsekvensutredning angett att rättsläget gällande marknadsföring av tobaksvaror på internet under en lång tid varit oklar. Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen i frågan.

Företagarna anser dock att fram tills att rättsläget klarnat så ska inte e-handel diskrimineras i förhållande till aktörer med fysiskt försäljningsställe.

Läs hela remissyttrandet över Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter (KOVFS 2009:7) som pdf.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.