podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissvar EU-Blomman ska märkas

Trots att miljömärkningssystemet Blomman inrättades redan 1992 är genomslaget för Blomman mycket svagt i såväl Sverige som övriga Europa.

Betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38)

Utredningen har föreslagit en rad förändringar i brottsbalkens reglering av mutbrott. Syftet har varit att öka tydligheten och därigenom förbättra tillämpningen. Det föreslås oc...

En ny förvaltningslag

Företagarna ställer sig positiva till den modernisering av förvaltningslagen som utredningen föreslår. En rad av utredningens förslag kommer påtagligt att stärka den enskildes s...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.