headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

15 okt 2010 | Riks | Remiss

Betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38)

Utredningen har föreslagit en rad förändringar i brottsbalkens reglering av mutbrott. Syftet har varit att öka tydligheten och därigenom förbättra tillämpningen. Det föreslås oc...

30 sep 2010 | Riks | Remiss

En ny förvaltningslag

Företagarna ställer sig positiva till den modernisering av förvaltningslagen som utredningen föreslår. En rad av utredningens förslag kommer påtagligt att stärka den enskildes s...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap