För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remiss av Läkemedelsverkets rapport gällande möjligheter att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att kartlägga möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans till läkemedel, nationellt och internationellt.

I nuläget finns inga möjligheter att med stöd av läkemedelslagstiftningen ställa miljökrav relaterade till tillverkningen. När dessutom produktionen sker i andra länder än Sverige, vilket ofta är fallet, är det inte möjligt att använda nationell lagstiftning för att styra kraven på miljöhänsyn.

Av den anledningen lägger Läkemedelsverket fram ett antal förslag. Man föreslår bland annat att miljöcertifikat för läkemedelsproduktionsanläggningar införs. Dessutom vill man att de kostnader för miljöskador som läkemedelstillverkning i utvecklingsländer ger upphov till ska internaliseras i priset. Det sistnämnda syftar till att ge läkemedelsproducenterna utanför Europa tillräckliga incitament att vidta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan

Som komplement till dessa regler anser Företagarna att frivilliga initiativ, såsom miljöledningssystem, företagens egna miljökrav på underleverantörer och branschgemensamma överenskommelser är betydelsefulla. Företagarna betonar emellertid att sådana samarbeten varken får ske i strid med konkurrenslagstiftningens förbud på kartellbildning mellan företag eller minska nya och små företags möjlighet att komma in på marknaden.

 

Ladda hem remissyttrandet

Läkemedelsverket om möjligheter att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.