För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar EU-Blomman ska märkas

Trots att miljömärkningssystemet Blomman inrättades redan 1992 är genomslaget för Blomman mycket svagt i såväl Sverige som övriga Europa.

Totalt rör det sig om enbart 21 licenser för Blomman i Sverige, jämfört med nordiska miljömärket Svanen som har 1 241 företag licensierade och en kännedom på över 97 procent.

I syfte att stärka Blommans genomslag har EU- förordningen om miljömärkningssystemet Blomman reviderats. Förändringarna har i korthet inneburit att harmoniseringen med andra märkningar underlättats, processen för utveckling av kriterier förenklats och årsavgifterna för företagen att Blommanmärka sina produkter sänkts.

Med anledning av revideringen och den intressekonflikt som finns mellan EU-Blomman och den nordiska miljömärkningen Svanen har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur miljömärkningarna bör organiseras samt vilken roll staten ska ha.

Företagarnas synpunkter i korthet

  • Det får inte finnas för många olika märkningssystem som konkurrerar med varandra, det skapar dålig igenkänning hos konsumenterna och därmed lägre värde för företagen
  • Om både den nordiska märkningen Svanen och EU:s Blomman ska existera bör de fungera parallellt, dvs. vara enkelt att få använda Blomman om man redan har licens på Svanen
  • Systemet för certifiering bör öppnas, bättre konkurrens bör på sikt leda till lägre avgifter samt skapa effektivitet, i.e. de miljömärkningar som inte är lönsamma försvinner från marknaden
  • Kriterieutvecklingen kan dock ligga kvar på MISAB eller annan lämplig organisation
  • Miljömärkningssystemet bör kunna bära sina egna kostnader, det vill säga ej vara beroende av statsstöd)
  • Licentieringsavgiften får inte vara så hög att små producenter avskräcks från att ansöka, man bör överväga att istället använda sig av en avgift baserad på omsättning

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar EU-Blomman ska märkas

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.