podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

En ny energimärkningslag (2010:34)

Näringsdepartementet lämnar förslag till en ny lag om märkning av energirelaterade produkter.

Lagen syftar till att genomföra det reviderade energimärkningsdirektivet. Man föreslår att lagen även används för tillsynen av att föreskrifterna i däckmärkningsförordningen följs. Dessutom föreslås att lagen om ekodesign utvidgas till att inte bara omfatta energianvändande produkter, utan även energirelaterande produkter.

Öka energieffektiviteten

Avsikten med energimärkningsdirektivet är att öka energieffektiviteten och minska resursåtgången vid användningen av produkterna. Det ska ske genom att slutanvändaren inför köpet får tillgång till ett så bra beslutsunderlag som möjligt angående produktens energiåtgång. Genom att konsumenten i större utsträckning väljer produkter som kräver mindre energi motiveras tillverkarna att framställa resurssnåla produkter.

Ett annat syfte är harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning på området, så att den fria rörligheten inte skadas och riskerna för särskilda krav i olika länder minskar.

Företagarna är givetvis inte emot de ovan nämnda goda syftena. Vi saknar emellertid en konsekvensanalys av förslagen, samt en kostnads-nyttoanalys. Företagarna skulle även vilja se en annan utformning av märkningssystemet än dagens skala från A till G, vilket blir förbisprunget av tiden och kräver ständig revidering.

 

Ladda hem remissyttrandet

En ny energimärkningslag

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.