För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarna välkomnar regelförenklingarna i den nya plan- och byggförordningen

Företagarna är positiva till den nya plan- och bygglagen, som träder i kraft den 2 maj 2011, då den bidrar till målet om 25 procents minskning av företagens administrativa kostnader och en positiv förändring i företagens vardag.

Tillväxtverket uppskattar att företagens administrativa kostnader inom plan-, bygg-, och fastighetsområdet uppgår till cirka 7 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder utgör kostnader till följd av plan- och byggprocessen. Den nya plan- och bygglagen (som föranleder ändringarna i plan- och byggförordningen) väntas innebära att dessa kostnader minskar med 7 miljoner per år jämfört med idag. Detta är visserligen en synnerligen blygsam kostnadsminskning, men ändå ett steg i rätt riktning varför Företagarna sammantaget välkomnar den nya plan- och bygglagen, som syftar till att förenkla och förtydliga företagens (och myndigheternas) vardag.

Utöver lägre kostnader är enklare och snabbare hantering av plan- och byggloven en viktig del för att öka främst småföretagens konkurrenskraft och flexibilitet. Detta är viktigt utifrån ett övergripande samhällsekonomiskt perspektiv eftersom tillväxten och jobbtillväxten i helt dominerande grad sker i småföretagen.

 

Ladda hem remissyttrandet

Företagarnas remissvar ny plan-ochbyggförordning

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.