För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

De små och växande företagens perspektiv på grön omställning

De största hindren för småföretag att minska sina utsläpp av växthusgaser är affärsrelaterade, såsom ökade kostnader och brist på affärsnytta.

Ladda ner och läs hela rapporten som pdf.

Hållbarhet är en prioriterad fråga för svenska småföretag. En tilltagande medvetenhet och ökande förväntningar innebär nya krav från kunder och samhälle. I Företagarnas rapport Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om ser vi att nästan nio av tio företagare anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Förutom att ett hållbart företagande är starkt ansvarsdrivet (annan anledning i grafen nedan, vilket framgår av fritextsvar) bland företagen är det aktiva hållbarhetsarbetet till stor del affärsdrivet. Det är tydligt att företagen ser affärsnytta med sitt hållbarhetsarbete, där stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet i kombination med ökade krav från kunder och samhälle är de främsta anledningar till företagens hållbara utveckling.

Figur 1. Vilka är de främsta anledningarna till att ni bedriver ert hållbarhetsarbete?

figur1.png

I rapporten framgår att klimat- och miljöåtgärder i den egna verksamheten är viktigt för företagen. Majoriteten av Sveriges företagare har ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser och omkring hälften har redan vidtagit utsläppsminskande åtgärder.

De största hindren för småföretag att minska sina utsläpp av växthusgaser är emellertid också affärsrelaterade, såsom ökade kostnader och brist på affärsnytta. Det visar på nödvändigheten av tydliga kommersiella incitament och drivkrafter för att stimulera klimatförbättrande insatser bland företagen. Brist på tekniska lösningar och på kompetens inom företag nämns också som starkt bidragande orsaker. Dessa faktorer ses som mer avgörande hinder för företagens insatser att minska utsläppen än brist på intresse hos kunder och vid offentliga upphandlingar.

Figur 2. Vilka av följande faktorer utgör de två största hindren för ert företag att minska era utsläpp av växthusgaser?

figur2.png

Småföretagen har en helt central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt. Som underleverantörer till de större bolagen, men även till följd av ökade krav från kunder och samhälle, har många mindre företag varit snabba med att erbjuda produkter och tjänster anpassade till höga hållbarhetskrav som bidrar till omställningen. Det är därmed viktigt att Sveriges klimatpolitiska ramverk, åtgärder och framtida insatser är förankrade i småföretagens verklighet. Det ska vara enkelt att göra rätt och bidra till minskad miljöpåverkan. Ökade kostnader och minskad konkurrenskraft för svenska småföretag riskerar därför att hindra och försena omställningen.

 

Gå till nästa kapitel: Grön skattepolitik