För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Guld och gröna skatter

Guld och gröna skatter

– en granskning av miljöskatter ur småföretagens perspektiv.

I denna rapport granskar Företagarna politiken för grön omställning, med särskilt fokus på de gröna skatterna och teorin bakom så kallad grön skatteväxling. Vanligen förstås det som att höjda skatter på miljö- och klimatskadliga aktiviteter växlas mot sänkta skatter på sysselsättningsskapande verksamheter. En sådan växling är under genomförande i Sverige denna mandatperiod. De gröna skatter som har införts eller föreslagits de senaste åren utvärderas.

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning