podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Guld och gröna skatter

Guld och gröna skatter

– en granskning av miljöskatter ur småföretagens perspektiv.

I denna rapport granskar Företagarna politiken för grön omställning, med särskilt fokus på de gröna skatterna och teorin bakom så kallad grön skatteväxling. Vanligen förstås det som att höjda skatter på miljö- och klimatskadliga aktiviteter växlas mot sänkta skatter på sysselsättningsskapande verksamheter. En sådan växling är under genomförande i Sverige denna mandatperiod. De gröna skatter som har införts eller föreslagits de senaste åren utvärderas.

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning