För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om

Nästan 9 av 10 småföretag anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete.

Ladda ner rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel - Småföretagen ställer om (PDF). 

Utvecklingen inom hållbart företagande går snabbt. När Företagarna och hållbarhetsbyrån Beyond Intent år 2015 undersökte hur Sveriges småföretag ser på och arbetar med hållbarhet visade det sig att stark efterfrågan, konkurrensfördelar och interna initiativ hade satt hållbarhet på småföretagens agenda. Förutom känslan av samhällsansvar var alltså företagens hållbarhetsarbete starkt affärsdrivet. Läs mer om hållbarhetsrapporten 2015. 

När Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent nu genomför en ny undersökning visar resultaten att mycket har hänt. Fler företag ser i dag vikten och behovet av ett hållbarhetsarbete jämfört med vår senaste undersökning. Betydligt fler har agerat på de högre förväntningarna från omgivningen och de ökade kraven från kunder. Siktet på affären och efterfrågan från kunder är fortfarande den största drivkraften.

En tilltagande medvetenhet och ökande förväntningar innebär nya krav från kunder och samhälle. Det innebär i sin tur nya affärsmöjligheter och allt fler företag engagerar sig aktivt för en hållbar utveckling. Hela 63 procent av småföretagen har i dag någon form av hållbarhetsarbete och majoriteten planerar för ökade insatser.

Småföretagen har en helt central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt.

Småföretagen satsar hållbart

Hållbarhetsfrågorna har länge varit förknippade med stora företag. Deras påverkan diskuteras i media och komplicerade principer och riktlinjer anpassade för storbolag har utvecklats.

2016 infördes obligatorisk redovisning av hållbarhets- och mångfaldspolicy för stora bolag i Sverige, det vill säga företag med fler än 250 anställda. Men Sveriges små och medelstora företag har förstått att de måste vara med i denna allt snabbare utveckling och de förutser att kraven kommer att öka även på dem.

Småföretagen har en helt central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt. Fler småföretag ser också att deras hållbarhetsarbete påverkar deras affär. Som underleverantörer till de större bolagen har många mindre företag varit snabba med att erbjuda produkter och tjänster anpassade till höga hållbarhetskrav.

63 procent av företagen ser också en positiv påverkan av kundrelationerna av sitt hållbarhetsarbete. Det ska jämföras med 56 procent 2015. Detta visar att hållbarhet har fått en naturlig plats på marknaden och i samhället i stort.

Det syns i affären och förväntas öka i betydelse för företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Det är tydligt att hållbarhet har blivit självklar fråga för Sveriges företagare.

Se film från rapportsläppet

 

Vägen framåt

Inom företagens hållbarhetsarbete märks att klimatfrågan är viktig. De flesta har ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser och nästan hälften har redan vidtagit någon form av åtgärd. Samtidigt är de största hindren för svenska småföretag att minska sina utsläpp av växthusgaser affärsrelaterade, som ökade kostnader och brist på affärsnytta.

Det visar på behovet att stimulera klimatpositiv efterfrågan, inte minst genom offentlig upphandling.

Företagen vill se att offentliga organisationer tar ett märkbarare ansvar och främjar hållbarhet med tydliga och enkla spelregler. Andra områden att satsa på är förbättrad infrastruktur och bättre tillgång till klimatsmarta alternativ, exempel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering.

Svenska företagares medskick för att accelerera utvecklingen framåt är att det behövs stöd och kunskap, affärsmotiverande ekonomiska incitament, och en långsiktighet som ger fog för investeringar för ökad hållbarhet.

Ladda ner rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel  - småföretagen ställer om

Ladda ner rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel - Småföretagen ställer om (PDF). 

Hållbarhet jfr.png

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.