För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sammanfattning

Företagarnas finansieringsrapport 2021 tittar närmare på de mindre och växande företagens upplevda svårigheter med att anskaffa finansiering till verksamhet och investeringar.

Ladda ner och läs hela rapporten (pdf)

Sveriges småföretagare befinner sig i en historisk kris. Av Sveriges cirka en miljon företag har över 99 procent färre än 50 anställda. Dessa små och medelstora företag har svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Totalt arbetar två miljoner svenskar i dessa företag. Den kris som många av dessa mindre och växande företag upplever till följd av coronapandemin, är långt ifrån över. Svensk ekonomi befinner sig i en period av osäkerhet till följd av restriktioner och risken för tilltagande smittspridning, trots att en landsomfattande vaccinering påbörjats.

Företag har sällan likviditetsbuffertar på mer än en eller ett par månader. Ytterligare finansiering behövs ofta till investeringar i växande företag. För företagare som har en god kontakt med sin bank kan lån vara en källa till en relativt snabb och tillgänglig finansiering, jämfört med att till exempel ansöka om olika former av stöd. Men historiskt har bankerna haft svårt att möta småföretens behov.

Svårt finansiera investeringar och tillväxt

Upprepade undersökningar av bland annat Företagarna visar att företagen upplever betydande svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt. Detta trots den unika räntemiljön och satsningar på statligt riskkapital i tidiga faser. De flesta företagare måste använda sina personliga besparingar för att starta och expandera sina företag. Företagarnas finansieringsrapport 2021 tittar närmare på de mindre och växande företagens upplevda svårigheter med att anskaffa finansiering till verksamhet och investeringar.

Resultaten visar att majoriteten av alla företag finansierar investeringar med löpande intäkter och/ eller befintligt eget kapital. Många företag har dessutom behov av externt kapital i form av tillskott från ägare, familj eller vänner. Av de företag som gjort investeringar och haft behov av extern finansiering upplever nära 7 av 10 företag (68 procent) under de senaste tolv månaderna att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering (kredit).* En politik som vill främja företagens återhämtning bör således fokusera på att underlätta finansiering genom eget kapital.

* 2019 års undersökning var motsvarande siffra 55 procent, 2018 var den 56 procent och i 2017 års finansieringsundersökning var motsvarande siffra 52 procent.

Viktigast för företag som har lån är totalkostnaden av avgifter och ränta (48 procent) visar undersökningen. I genomsnitt betalade företagen 4,4 procent i ränta på befintliga lån vilket är något högre än i föregående undersökningar. Bemötandet och kundservice från kreditgivaren upplevs också som viktigt, liksom rimliga krav på säkerhet. 60 procent av företagarna anger att de själva eller en annan anhörig någon gång har ställt personlig borgen för kredit till företaget.

För att underlätta mindre och växande företags finansieringsmöjligheter behövs ett antal åtgärder, som syftar till att staten, banker och näringsliv gemensamt tar sig an problemet.

Gå till nästa kapitel: Företagens finansiering