För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kompletterade statligt finansieringsfrämjande

Ladda ner och läs hela rapporten (pdf)

Merparten av det kollektiva kapitalet, d.v.s. den andel av landets samlade förmögenhet som binds upp i offentliga och privata fonder bl.a. genom PPM-systemet, är destinerat till de större företagen (via aktiemarknaden/börsen). Endast i mycket begränsad omfattning tycks detta kapital komma nystartade eller onoterade små bolag till del. Föreslagna förändringar av PPM systemet, riskerar att strypa finansieringen till småföretag ytterligare.

I de fall placeringsmöjligheterna för institutionella placerare tillåter investeringar i små företag anses dessa ofta vara så osäkra att de inte lever upp till fondernas risk- och avkastningskrav. Tillgången till finansiering försämras därför ju mindre och mer nystartade företagen är. Detta är också en följd av problem med bristande information samt företagets brist på säkerheter.

Statliga riskkapitalsatsningar kan under vissa förutsättningar vara motiverade som ett komplement till privat riskkapital. Finansieringen bör emellertid i största möjliga mån ske i samarbete med privata affärsänglar för att dra nytta av deras kompetens när det gäller att hitta tillväxtorienterade entreprenörer samt att underlätta för dem att växa. Det statliga riskkapitalet bör också riktas in så tidigt som möjligt, där informationsasymmetrierna är som störst. Samtidigt bör staten inte ha avkastningskrav som är betydligt högre än andra relevanta aktörer, eller högre än marknadsmässiga avkastningskrav för motsvarande tillgångs- och investeringstyp. Detta motverkar hela syftet med att just utöka utbudet av finansiering till de små företagen, eftersom utbudet är en funktion av priset.

Återigen är det viktigt att påpeka att det är stora skillnader mellan finansiering i form av lån och finansiering i form av aktiekapital.

Offentliga finansieringsalternativ

Många företagare som behöver kompletterande externt kapital vänder sig till de offentliga alternativ som finns. Ofta är det en del av den summa du behöver som du kan få offentligt stöd med, och där du behöver visa att du kan få ihop resten på annat sätt.

För att underlätta mindre och växande företag som drabbats ekonomiskt av coronaviruset och relaterade restriktioner införde regeringen Företagsakuten under 2020. Företagsakuten innebär att Riksgälden ställer ut kreditgarantier för utlåning, via anslutna banker, till i första hand små och medelstora företag i Sverige och som i övrigt kan anses vara livskraftiga. Läs mer på www.riksgalden.se.

För att veta mer detaljerat om vilka alternativ som är aktuella och vad som kan passar just ditt företag har sajten www.verksamt.se mycket bra information på området.

En välkänd aktör på området är Almi Företagspartner. Det är ett statligt ägt bolag där företag kan söka lån, riskkapital men också råd och stöd till affärsutveckling, läs mer på Företagarnas hemsida eller på www.almi.se.

Gå till nästa kapitel: Slutsatser och förslag