För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Riskkapital, skattesystemet och det statliga finansieringsfrämjandet

Det finns flera olika finansieringskällor som alla följer sin egen logik.

Ladda ner och läs hela rapporten (pdf)

Riskkapital heter som det gör just för att investerarna, riskkapitalisterna, tar en större risk än många andra finansiärer. Oftast satsar de pengar i onoterade företag, kanske helt nya och okända, som de ser potential i.

Investeringar i bolaget genom riskkapitalister ger ofta bolaget en god skjuts ekonomiskt. Dessutom kan och vill personerna bakom riskkapitalet många gånger bistå med råd och erfarenhet för att företaget ska utvecklats på bästa sätt. Till skillnad från ett banklån krävs vanligtvis ingen månatlig ränta, även om kravet på avkastning finns kvar. Riskkapitalister räknar med att företaget växer, så att de efter några år kan sälja av sina aktier och på så sätt öka sitt eget kapital.

Det är också viktigt att komma ihåg att riskkapitalinvesteringar fodrar att ägandet i bolaget sprids till någon annan och att bolaget därmed får externa aktörers krav på sig gällande hur verksamheten ska utvecklas och hur snabbt det ska ske.

En central insikt som följer av forskningen om riskkapitalisters och affärsänglars roll är att en stor del av den värdeskapande kompetensen snarast är relaterad till förmågan att ge råd och utveckla företag, ”developing winners”, framför att förutse och hitta framgångsrika företag, ”picking winners”. Kompetensen att göra detta är värdefull och kan i och med sitt värdeskapande vara mycket välbetald.

Alternativ till traditionell finansiering

Det finns alternativ för företagare som behöver finansiering men fått nobben av storbankerna. Till dessa ”nya” finansieringslösningar kommer också de mer konventionella finansieringslösningar som erbjuds av affärsänglar och riskkapitalister av olika slag. Även olika former av förskottsfinansiering-, factoring- och leasing-finansiering är betydande finansieringskällor och som har mycket att vinna på nya digitala lösningar. För nystartade och tillväxtorienterade företag kan dessa källor erbjuda alternativa lösningar ofta starkt förknippade med olika tillväxtfaser i företagandet.

Nya finansieringsmetoder, ofta hänvisat till som gräsrotsfinansiering eller crowdfunding, baseras ofta på nya digitala lösningar vilket erbjuder användarna enorma möjligheter till bl.a. databearbetning och uppkoppling. Radikala lösningar på problem presenterats också kontinuerligt genom nya appar, vilket även inkluderar tillgången till marknader och finansiering.

Företagarna Finansiering

Företagarna vill förenkla åtkomsten till finansiering för företag. Därför har vi tillsammans med ett antal partners som utmanar storbankerna, tagit fram erbjudanden på finansieringsalternativ som passar just småföretagare. Med Företagarna Finansiering vill vi skapa rätt förutsättningar för dig som företagare att investera i din verksamhet och få ditt företag att växa.

Gå till nästa kapitel: Skattesystemet och incitamenten till värdeskapande investeringar