podcast news play företagaren I media förmån faq

Utbildning

Utbildning måste vara behovsstyrd och tydligare kopplas samman med den efterfrågan som finns i arbetslivet.

Det gäller både den formella och informella efterfrågan på kompetens. Det gynnar individer som kommer i arbete snabbare, det gynnar företagare och andra arbetsgivare som får stärkt kompetensförsörjning och det gynnar Sveriges ekonomi i stort. 

Modeller för arbetslivsinriktad praktik måste utvecklas genom hela utbildningssystemet. Denna utveckling bör ske i samverkan med arbetsgivare. Utbildningssystemet måste i högre grad vara behovsstyrt och utbildning bör ske i samverkan med de som ska anställa.  

Elever behöver ha naturliga mötesplatser med arbetslivet. Prao möjliggör erfarenhetsutbyte mellan unga, företagare och de som är etablerade på arbetsmarknaden. Företagarna välkomnar därför beslutet om att riksdagens har återinfört obligatorisk prao.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.