För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

För trubbig vårbudget

Publicerad 15 apr 2024
Regeringen missade chansen att lägga fram en vass vårbudget som stärker arbets- och jobbskaparlinjen.

I dag lägger finansminister Elisabeth Svantesson regeringens vårproposition på riksdagens bord. Det sker med en betydligt ljusare inramning än i fjol, då inflationen överskuggade allt. Nu sprider sig en tillförsikt i ekonomin. Inflationen befinner sig redan inom Riksbankens variationsband för inflationsmålet. Men trots ett stort beräknat reformutrymme präglas vårbudgeten av försiktighet och duttande åtgärder. Det saknas tydlighet i såväl arbetslinje som jobbskaparlinje.  

− Regeringen måste släppa sargen och komma loss från kring sin självpåtagna inflationsbekämpning. Små och stora tillväxtfrämjande strukturreformer borde vara prioritet nu, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip

Lägre inflation – räntesänkning i sikte

Lätta på kostnadstrycket 

Inflationen avtar, men nu när en räntesänkning kommer allt närmare kan finanspolitiken bidra till att stävja eventuella inflationsimpulser genom flera åtgärder som sänker kostnadstrycket. Ett är att sänka arbetsgivaravgifterna. Ett annat att sänka momsen på el. Ett tredje är att sänka elskatten. Det hade enligt Företagarna varit rätt politik i höstas och det vore fortfarande bra.   

− Det är absolut fortsatt tuffa tider, men det finns inte längre någon ekonomisk vinter att gömma sig bakom. Till höstbudgeten är det dags att börja leverera politik för företagande och tillväxt, säger Företagarnas vd Benjamin Dousa

Politik för tillväxt

Tidöavtalet innehåller flera skrivningar som signalerar höga ambitioner för tillväxten. Regeringen behöver börja leverera på dem nu. Företagarna anser att den ekonomiska politiken hittills har fokuserat för mycket på att stötta kommuner och regioner och alldeles för lite på att underlätta för alla de företagare som ska generera de skattekronor som finansierar välfärden.  

− Vi går mot en ekonomisk vår och det är hög tid att ta av den självpåtagna tvångströjan. Vi instämmer i vikten av att driva arbetslinjen, men för att det ska vara möjligt krävs en företagarlinje, säger Benjamin Dousa.  

Mot ljusare tider i ekonomin

Sänk arbetsgivaravgifterna  

Ett sätt att åstadkomma en mer företagsvänlig politik är att sänka arbetsgivaravgifterna. Det är nästan dubbelt så dyrt att anställa och ha kvar personal i Sverige jämfört med ett genomsnittligt europeiskt land. Genom att sänka den kostnaden frigörs utrymme hos företagen för både nyanställningar och investeringar.  

−  Notera också att det i höstbudgeten fortfarande finns chans att rätta till det kolossala fel som begicks i fjolårets höstbudget, slopandet av företagens högkostnadsskydd för sjuklönekostnader, säger Johan Grip.  

Fler nyheter från Företagarna