För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Det är attityden, dumbom: Rätt attityd avgörande vid rekryteringar

4 av 10 anger att de behöver rekrytera personal under det kommande året. Men svårigheterna att hitta lämplig personal lägger hinder i vägen.
Företagarnas rapport om kompetens

Rekryteringsbehovet bland Sveriges små och medelstora företag är stort. Hela 46 procent av företagen har haft behov av att rekrytera ny personal under de senaste två åren. 4 av 10 anger att de behöver rekrytera personal under det kommande året. Men svårigheterna att hitta lämplig personal lägger hinder i vägen.

Bland företagen som behövt rekrytera de senaste två åren har endast 50 procent lyckats tillföra den kompetens de sökt – det visar Företagarnas rapport ”Det är attityden, dumbom”.

Kompetensbristen gör att många jobb aldrig skapas. Om alla företag som har haft rekryteringsbehov, men inte lyckats anställa, hade anställt bara en person per företag hade det skapats 72 026 jobb i de små- och medelstora företagen – varje år.

- Att hitta personal med rätt kompetens är avgörande för att små företag ska kunna utvecklas och växa, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Brist på rätt erfarenhet och rätt attityd

De tre främsta hindren för att anställa är svårigheterna att hitta rätt erfarenhet, svårigheterna att rätt personliga egenskaper och kostnaden för att ha anställda. Störst är rekryteringsbehovet i tillverkningsindustrin och byggindustrin där strax över hälften av företagen anger att de har behov av ny personal. Men efterfrågan är också relativt stor på personer utan någon som helst arbetslivserfarenhet, inte minst inom handeln och besöksnäringen.

- Många företag efterfrågar en bättre matchning av utbildningarna som ges och arbetsmarknadens behov. Det märks särskilt i många hantverksyrken, där det utbildas alldeles för få personer och kunskapsnivån bland dem som söker jobb inte är tillfredsställande. Vår undersökning visar också hur viktigt det är de unga får praktiska erfarenheter av arbetslivet medan de går i skolan, till exempel genom PRAO, säger Günther Mårder.

När företagarna får ange vilka förmågor, erfarenheter och utbildningar som är både viktiga och svåra att finna vid en rekrytering, hamnar egenskaperna i fokus. Det som främst efterfrågas är personer som är ansvarstagande, självgående och har rätt attityd.

- I ett stort företag kan en enskild anställd fungera som en liten kugge i ett stort maskineri. På ett litet företag krävs att alla är beredda att hugga i, även när vissa arbetsuppgifter upplevs som tunga eller tråkiga, säger Günther Mårder.

I rapporten föreslås reformer på en rad områden, i politiken, skolan och bland företagen själva.

- Skolan borde ta de icke-kognitiva färdigheterna på större allvar. Unga som söker jobb verkar inte alltid medvetna om vilka krav som ställs och vilka egenskaper som värderas i arbetslivet. Och företagen kan behöva tänka igenom sina rutiner för att lära upp nyanställda, de kan inte räkna med att få in personer som är flygfärdiga från dag ett, fortsätter Günther Mårder.

- Att Sverige nu går miste om mer än 70 000 jobb om året är förstås dystert. Men för arbetssökare kan resultatet vara hoppingivande. För den som är engagerad och beredd att anstränga sig finns det gott om lediga jobb. 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.