För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Låt inte Sverige halka efter

Publicerad 23 apr 2024
Det duger inte att Europa halkar efter USA, och Sverige halkar efter Europa.

Inflationen är till slut nere för räkning efter flera år av mycket snabba prisökningar och kraftigt stigande räntor, men i efterdyningarna av kostnadskrisen dras den svenska ekonomin med låg BNP-tillväxt och hög arbetslöshet. ”Europa halkar efter USA, och Sverige halkar efter Europa”, skriver Företagarnas vd Benjamin Dousa i en debattartikel i Expressen och efterlyser tillväxtreformer från regeringen.

Ekonomiska utmaningar

”Sveriges svaga välståndsutveckling blir alltmer kännbar, men är mindre synlig än andra samhällsproblem”, fortsätter Benjamin Dousa och pekar på att den svenska ekonomin krympte under 2023 och att flera bedömare väntar sig att återhämtningen kommer att bli långsam, samtidigt som konkurserna ökar och endast två EU-länder, Grekland och Spanien, har högre arbetslöshet än Sverige.

Missade möjligheter

Företagarna noterar att den nyligen presenterade vårpropositionen och vårändringsbudgeten saknar ett tydligt fokus på åtgärder för att stärka arbetslinjen och, vilket i det sammanhanget är helt avgörande, underlätta för företagandet. Företagande som både skapar egenförsörjning och jobbtillfällen, vilket i sin tur bidrar till den ekonomiska tillväxten och Sveriges välstånd.

Företagarna har länge varit kritiska till att regeringen missat möjligheter att med finanspolitiken minska företagens kostnader och stärka arbetsmarknaden. Den har hänvisat till att inflationsbekämpning är viktigast, trots att det är en uppgift som Riksbanken är ålagd och väl rustad att sköta genom penningpolitiken.

Det går en företagarlinje mellan nu och framtidens tillväxt

Dags att växla upp  

Apropå Moderaternas årliga konferens Sverigemötet som i år hölls i Stockholm uppmanade Benjamin Dousa i en debattartikel i Dagens Industri regeringspartiet att omsätta utfästelsen om satsning på Sverige som företagarland i faktisk politik.

Företagen behöver goda nyheter och det går att skapa tillförsikt genom att minska företagens regelbörda, göra det billigare att anställa medelst sänkta arbetsgivaravgifter och sluta övervältra kostnader på företagen, vilket regeringen gör med slopandet av ersättningen för höga sjuklönekostnader.

Fler nyheter från Företagarna