För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Ny rapport varnar: Usla förutsättningar för svenska entreprenörer

Publicerad 3 apr 2024
Bolag med hög innovationshöjd och stor tillväxtpotential kämpar i rejäl motvind. Sverige halkar efter och vi har mycket att lära av andra länders insatser, enligt en ny granskning.

Lyssna även på Stina Lantz i Företgarpodden.

Just nu är det många företagare som jobbar i motvind. Svag konjunktur, svårigheter att hitta rätt kompetens och en orolig omvärld är bara några av utmaningarna. Regelbörda, kreditåtstramningar och politiska beslut som saknar entreprenörsperspektiv är andra hinder på vägen.
 
Den som nickar igenkännande till beskrivningen behöver emellertid inte känna sig ensam.

En aktuell rapport från branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) pekar på att det finns många brister som gör tillvaron onödigt besvärlig för innovativa entreprenörer.

Förutsättnignar för startups och scaleups

Rapporten fokuserar på hur Sverige kan förbättra förutsättningarna för startups (nystartade och kunskapsintensiva bolag under utveckling) samt scaleups (snabbväxande företag med en årlig omsättningsökning om 20 procent de senaste tre åren och minst 10 anställda vid början av treårsperioden).

Hur är det svenska entreprenörsklimatet?

– I Sverige är förutsättningarna för entreprenörer bland de sämsta i Europa, och det saknas en strategi och koordinering av insatser riktade till startups och scaleups, konstaterar Stina Lantz, vd för SISP.

– Rapporten visar att det görs alldeles för lite för att främja bolag med hög innovationshöjd och tillväxtpotential, vilket är märkligt med tanke på att Sveriges välstånd till stora delar vilar på en historia av ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Hur har vi hamnat i ett så besvärligt läge?

– Det har inte varit en prioriterad fråga under en lång tid, och vi har varit ganska nöjda med våra framgångar för ett fåtal bolag.

Titta bortom succéhistorierna

Spotify, Klarna och Northvolt är svenska succébolag med globala framgångar. Stämmer inte den bilden?

– Jo, Sverige har några få bolag som sticker ut rejält, och det är framgångar som vi ska vara jätteglada för – men det blir missvisande om vi bara tittar på succéhistorierna. Det jag kan sakna är den underliggande analysen av vad det är som ligger bakom den här typen av topplaceringar.

– När man exempelvis tittar på riskkapital till svenska startups och scaleups så är det ett tiotal bolag som i princip tar alla pengar, medan övriga bolag inte har det så himla lätt.

Vilka reaktioner väcker rapporten?

– För många är det ett uppvaknande om hur ojämlikt det är att starta bolag i Sverige jämfört med andra länder. Man är inte medveten om vad omvärlden gör.

Vad vill du göra för att förbättra läget?

– Vi föreslår en oberoende, nationell organisation som ska ha som främsta syfte att skapa bättre förutsättningar för fler startups att bli scaleups och framtida svenska tillväxtbolag. Verksamheten ska vila på en stadig grund av kunskap, data och tydliga kontaktytor.

Och SISP vill ta stafettpinnen?

– Ja, och vi vill göra det tillsammans med andra som också tycker att det här är viktigt. Det krävs bred uppslutning för att vi ska lyckas, både från ekosystemet, offentliga sidan och det etablerade näringslivet.

Är det bråttom?

– Vi har väldigt bråttom. Sverige halkar efter och vi har mycket att lära av andra länders insatser. Ett exempel är Spanien som nyligen antog en startup-lag med 25 lättnadspunkter. Bland annat ett startup-visa som garanterar att anställd talang får komma in i landet inom 14 dagar, och reduktion av arbetsgivaravgifter samt borttagen vinstskatt de första fem åren. I Sverige har vi inte ens påbörjat det strategiska arbetet. 

Utmaningar som bromsar tillväxten

Det finns ett flertal utmaningar som försvårar utvecklingen från startup till scaleup i Sverige, visar en ny rapport från branschorganisationen SISP.

Kapital

Rapporten konstaterar att majoriteten av kapitalet går till ett fåtal storbolag. Konsekvensen blir att Sverige tappar tillväxt och grön omställning. Både det statliga och det privata kapitalet behöver bli mer tillgängligt för fler.

Kunder

Fler behöver upptäcka varor och tjänster från startups och scaleups. Här efterfrågas bland annat en förenklad process för innovationsupphandling för att underlätta samarbeten mellan företag och det offentliga.

Kompetens

Det blir allt svårare att rekrytera utländsk kompetens. En skärpning av utlänningslagen 2021 resulterade i svårigheter för internationella masterstudenter och doktorander att få stanna och arbeta i Sverige efter avslutad utbildning. Krav på minimilön är ytterligare ett hinder.

Kontakter

Att gå från startup till scaleup kräver många olika kontakter – investerare, myndigheter, kunder och olika experter. Här krävs bättre samordning för att snabba på resan.

Kunskap

Det finns i dag ingen som har helhetsbilden över hur många startups eller scaleups som är verksamma i Sverige. Frånvaron av kunskap leder bland annat till svårigheter att rikta insatser för tillväxt på ett effektivt sätt.

Krångel

Byråkrati och regelverk är utmaningar för många entreprenörer med tillväxtambitioner. Sätt fart på regelförenklingen, uppmanar SISP.

Fler nyheter från Företagarna