podcast news play företagaren I media förmån

Integration

Småföretag kan göra stor skillnad för integrationen.

Trots rådande högkonjunktur är utmaningarna kring nyanländas etablering många och det råder ett stort gap mellan inrikes- och utrikesföddas sysselsättning. Hinder är bland annat att det är för dyrt att anställa, att utbud och efterfrågan inte matchar varandra och att nyanlända inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och företag med behov av kompetens inte kommer i kontakt med varandra.  

Företagarnas förslag för bättre integration 

Företagarna anser att det måste bli enklare att starta företag från dag ett. Alla asylsökande måste kunna få undantag från arbetstillstånd (AT-UND) så fort de uppfyller villkoren, i stället för som i dag behöva vänta i flera månader på grund av Migrationsverkets rutiner. Dessutom bör samordningsnummer, motsvarigheten till personnummer för de som söker asyl, utfärdas automatiskt. Sådana krävs för att kunna registrera sig för F-skatt. 

Företagarna har skapat en modell för att ta tillvara nyanländas idéer och erfarenheter och ge dem förutsättningar att bli framgångsrika företagare i Sverige. Vi vill se att fler inspireras av och jobbar enligt Nyanlänt Företagande. 

Dessutom måste Migrationsverket kunna sätta sig in i vanliga företagares villkor och göra helhetsbedömningar av villkor och omständigheter. Om en anställd med uppehållstillstånd utvisas på grund av att en företagare råkat tolka någon regel fel riskerar många att ta det säkra före det osäkra och avstå från att anställa personer de egentligen behöver. 

Om en asylsökande som driver företag får avslag på sin asylansökan måste det gå att söka arbetstillstånd i stället utan att som i dag avveckla företaget och lämna landet. Det är inte rimligt att företagare måste börja om processen från sitt ursprungsland. 

Sex av tio småföretag har inte kollektivavtal, trots det ställer etableringsanställningarna krav på kollektivavtal. Det krävs både jobbläsningar som är tillämpbara för alla företag och bättre möjligheter för nyanlända att kunna bli framgångsrika företagare - och jobbskapare – i Sverige.  

Företagarna har tagit fram en modell – utbildningsanställning – för att underlätta för företagare att kunna erbjuda anställning till personer som står långt från arbetsmarknaden. Modellen kombinerar arbete med utbildning i en anställningsform som tidsbegränsas till 3–24 månader. Arbetsgivare betalar för den tid deltagaren är på arbetet och staten betalar för den del deltagare är i utbildning.   

Företagare som har svårt att hitta rätt personer att anställa kan tjäna på att öppna dörrar åt utrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden men politiken måste underlätta matchningen, eller med andra ord göra det enklare för småföretag och nyanlända att hitta varandra. Därför tycker Företagarna att vi Arbetsförmedlingen borde bli konkurrensutsatt. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.