För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Arbetskraftsinvandring – ett potentiellt hot mot Sveriges framtid

Publicerad 7 nov 2023
Nej, riktigt så är det inte. Men så kallade clickbait rubriker lockar till läsning sägs det, så nu när jag har din uppmärksamhet...

I dagens samhälle, där globalisering och mångfald är normen, är arbetskraftsinvandring en viktig del i många nationers ekonomi. Att välkomna utländska arbetstagare har länge varit en strategi för att möta arbetskraftsbristen och främja tillväxt.

I november 2023 infördes skärpta krav för arbetskraftsinvandring i Sverige. Dessa åtgärder har potentialen att skapa ett negativt avtryck på samhället. Det är förståeligt att varje nation måste upprätthålla kontroll över sin arbetsmarknad och skydda sina medborgares rättigheter. Samtidigt får vi inte glömma bort balansen som fördelarna med arbetskraftsinvandring tillför. De nya, strängare, åtgärderna, riskerar att göra det svårare för både företag och utländska arbetstagare. Riskerar är kanske inte rätt ord när vi nästan kan spå en framtid där de nya riktlinjerna faktiskt kommer ge en negativ inverkan. Hur ska företagare ha råd?

De skärpta reglerna kommer skapa en betydande administrativ börda för företagare som vill rekrytera utländsk arbetskraft. Det kan resultera i ökad byråkrati, längre handläggningstider och högre kostnader – vilket är särskilt problematiskt för små och medelstora företag som inte har samma resurser som jättarna. Dessutom riskerar de skärpta kraven att skapa en avskräckande effekt hos kompetenta utländska arbetstagare som tidigare hade varit intresserade av att bidra till Sveriges arbetskraft. Det kan leda till att de väljer att söka arbete i andra länder med mer gynnsamma arbetskraftsinvandringsregler. Vilket i förlängningen kan resultera i en minskning av Sveriges globala konkurrenskraft, och en förlust av skatteintäkter. Hur ska kompetensbristen då avhjälpas?

Vi ska inte glömma att dessa åtgärder även kan resultera i ökad osäkerhet för utländska arbetstagare som redan är i Sverige. Om de skärpta reglerna leder till att arbetstillstånd inte förnyas eller att uppehållstillstånd dras tillbaka, kan en situation där dessa arbetstagare hamnar i en juridisk och social limbo uppstå. Det i sin tur är ofördelaktigt för både dem och samhället i stort. De skärpta kraven för arbetskraftsinvandring kan leda till en minskning av Sveriges förmåga att locka talanger från hela världen. Samhället behöver överväga konsekvenserna och arbeta mot att hitta en balans mellan att skydda sina medborgare och att dra nytta av den internationella arbetskraften som kan stärka Sveriges framtid. 

Alla länder behöver en mångfald av talanger och kompetenser för att frodas och växa. Genom att införa dessa restriktiva åtgärder riskerar vi att skapa hinder för den positiva utveckling och innovation som arbetskraftsinvandrarna kan bidra med. I stället för att skärpa reglerna bör samhället arbeta för att förenkla och förbättra processen. Hur ska Sverige klara sig utan arbetskraftsinvandrarna?

Får du inte nog om ämnet? Missa inte vår podd där Catharina Bildt Grape gästar juristerna.

De nya riktlinjerna

Arbetskraftsinvandrare ska nu ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige, som i år ligger på 34 200 kronor. Under 2024 väntas lönegränsen höjas till hundra procent av medianlönen. Då antas vissa branscher, exempelvis vården, undantas.

Minimilönen steg den 1 november 2023, från 13 000 till 27 360 kronor.

Medellönen för undersköterskor är 27 894 kronor, städare 25 600, restaurangbiträden 24 800 och butiksbiträden 28 800 kronor. 15 000 personer har i dag arbetstillstånd med en lön under den nya nivån.

Syftet är att minska den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Förslagen berör inte arbetskraftsinvandrare från EU samt säsongsanställda från tredje land som kommer hit enligt säsongsanställningsdirektivet. 

Källor: Statistiska centralbyrån, Migrationsverket och regeringen.

Fler nyheter från Företagarna