För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Arbetsgivarens guide till friskvårdsbidrag 2024

Som företagare och arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag som en skattefri personalförmån, men det finns regler som du måste följa.

Friskvårdsbidraget är exempel på en personalvårdsförmån. Sådana kännetecknas av att vara av mindre värde och ha till syfte att skapa trivsel i arbetet.

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om friskvårdsbidrag. Arbetsgivare har alltså möjlighet att erbjuda friskvårdsbidrag, men ingen skyldighet att göra det.

Så håller du hälsan i topp på företaget – expertens bästa råd

Villkor för friskvårdsbidrag

För att räknas som en skattefri personalvårdsförmån måste friskvårdsbidraget uppfylla tre grundläggande kriterier: 

  1. Vara av mindre värde
  2. Rikta sig till hela personalen
  3. Inte gå att byta mot kontanter.

Vilka anställda ingår i hela personalen?

Med hela personalen avses just hela personalen, utan undantag. Det är alltså samtliga anställda oavsett anställningsform. Det går inte att ge tillsvidareanställda friskvårdsbidrag, men exkludera till exempel vikarier.

Kan arbetsgivaren ge olika mycket i friskvårdsbidrag till anställda?

Huvudregeln är att ett friskvårdsbidrag ska ges med lika stort belopp till hela personalen, men Skatteverket skriver i ett ställningstagande från 2022 att en arbetsgivare har möjlighet att proportionera friskvårdsbidraget i förhållande till arbetstid. Proportionering får endast göras med hänsyn till tjänstgöringsgrad, inte vara baserad på tjänsteort eller lönenivå.

Kan jag ge lägre friskvårdsbidrag till de som inte har fast anställning?

Hur mycket får arbetsgivaren ge i friskvårdsbidrag?

För att friskvårdsbidraget ska räknas som av mindre värde får du som arbetsgivare ge maximalt 5 000 kronor per år (2024).

När friskvårdsbidraget används för aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle.

Vad händer om man ger friskvårdsbidrag över 5 000 kronor?

Om en arbetsgivare ger de anställda friskvårdsbidrag som överskrider gränsen för att räknas som en skattefri personalförmån blir följden att den anställde förmånsbeskattas för hela beloppet och att arbetsgivaren ska betala sociala avgifter. Observera att det är hela beloppet som då kommer att förmånsbeskattas och generera sociala avgifter, inte mellanskillnaden räknad från 5 000 kronor.

Läs i juridiska FAQ: Vad betyder förmånsvärde?

Vilka aktiviteter kan anställda använda friskvårdsbidraget till?

De flesta motions- och friskvårdsaktiviteter som är av mindre värde och av enklare slag omfattas av friskvårdsbidraget. Successivt har fler aktiviteter inkluderats genom praxisändring. Till exempel ansågs aktiviteter som golf, ridning och segling tidigare vara för exklusiva sporter för att ingå, men de berättigar nu till friskvårdsbidrag.

Experten svarar: Golf, ridning och segling skattefri förmån

Det går även att använda friskvårdsbidraget till appar och webbtjänster som används för motion. Det kan vara fråga om till exempel registrering av löptillfällen, träningsprogram för yoga eller mätning av puls med mera.

Läs i juridiska rådgivning: kan man betala ut friskvårdsbidrag för träningsappar?

Tidigare tillhandahöll Skatteverket en lista med exempel på godkända friskvårdsaktiviteter. Det gör det inte längre på grund av att myndigheten ansåg att den gick att missuppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter.

Skatteverket har en rättslig vägledning som heter Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?

Vad kan friskvårdsbidraget inte användas till?

Det går inte att använda friskvårdsbidrag för att köpa eller hyra utrustning. Det går inte heller att använda friskvårdsbidraget till att köpa personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Samma sak gäller licenseringar och diplom.

Det går inte heller att använda friskvårdsbidraget till behandlingar som är hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård.

Kan företagare som har enskild firma använda friskvårdsbidrag?

Nej. För att kunna använda friskvårdsbidrag måste en person vara anställd. Enskild näringsverksamhet eller enskild firma innebär att det är privatpersonen som äger och driver företaget och det finns inget anställningsförhållande.

Läs mer i juridiska FAQ: Friskvårdsavdrag för egenföretagare?

Hur ersätter man anställda för friskvård?

Det vanliga är att den anställda ersätts i efterhand genom att utlägg styrks i form av kvitton eller biljetter. Det går även att som arbetsgivare sluta avtal med en friskvårdsportal som gör det möjligt för de anställda att i portalen beställa friskvårdsaktiviteter utan att behöva göra utlägg.  

Observera att endast aktiviteter som betalats när en person är anställd får användas för friskvårdsavdrag.   

Kan anställda spara friskvårdsbidrag?

Nej. Om en anställd inte utnyttjar friskvårdsbidrag innan året är slut kan hen inte spara det till nästkommande år.

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.