headphones newspaper video-player

HR och personalfrågor för dig som driver eget företag

Det är många lagar och regler att känna till vid anställning i egen firma.

Vi har försökt besvara de vanligaste frågorna kring personalfrågor som våra medlemmar undrar över - olika anställningsformer, semesterfrågor, hur man säger upp personal och vilka lagar och regler som ska följas.

Frågor? Kontakta Företagarnas juridiska rådgivning.

Semesterersättning

Semesterersättning är enligt semesterlagen den intjänade semesterlön som en anställd som slutat f...

28 feb 2017 | Riks | Artikel

Anställningsformer

Som företagare behöver du känna till ett antal lagar och regler för att kunna anställa och säga upp personal. Företagarna har tipsen som hjälper dig genom djungeln.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en slags tidsbegränsad anställning som kan användas utan att något särskilt skäl anges från arbetsgivarens sida.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Uppsägningstid

För att räkna ut uppsägningstid är det viktigt att veta vem det är som säger upp anställningen – arbetstagaren eller arbetsgivaren. Uppsägningstiderna kan nämligen variera.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Sjuklön

Arbetsgivare ska under de första 14 dagarna i varje sjukperiod betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av de för...

20 feb 2017 | Riks | Artikel

Semesterlagen

Semesterlagen är en lag som ger den anställde rätt till 25 dagars semester varje semesterår. Den gäller alla anställda i privat, kommunal och statlig sektor, inklusive högre che...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap