headphones newspaper video-player

HR och personalfrågor för dig som driver eget företag

Det är många lagar och regler att känna till vid anställning i egen firma.

Företagarnas jurister hjälper dig med dessa frågor. Visste du att du får kostnadsfri juridisk telefonrådgivning om du är medlem i Företagarna - något som snabbt annars kostar tusentals kronor?

Vi har försökt besvara de vanligaste frågorna kring personalfrågor som våra medlemmar undrar över.

Vi besvarar frågor kring olika anställningsformer, semesterfrågor, hur man säger upp personal och vilka lagar och regler som ska följas.

Tveka inte att ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning!

Semesterersättning

Semesterersättning är enligt semesterlagen den intjänade semesterlön som en anställd som slutat f...

28 feb 2017 | Riks | Artikel

Anställningsformer

Som företagare behöver du känna till ett antal lagar och regler för att kunna anställa och säga upp personal. Företagarna har tipsen som hjälper dig genom djungeln.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en slags tidsbegränsad anställning som kan användas utan att något särskilt skäl anges från arbetsgivarens sida.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Uppsägningstid

För att räkna ut uppsägningstid är det viktigt att veta vem det är som säger upp anställningen – arbetstagaren eller arbetsgivaren. Uppsägningstiderna kan nämligen variera.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Sjuklön

Arbetsgivare ska under de första 14 dagarna i varje sjukperiod betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av de för...

21 feb 2017 | Riks | Kollektivavtal | Artikel

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller arbetsgivar...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD