headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

HR och personalfrågor för dig som driver eget företag

Det är många lagar och regler att känna till vid anställning i egen firma.

Vi har försökt besvara de vanligaste frågorna kring personalfrågor som våra medlemmar undrar över - olika anställningsformer, semesterfrågor, hur man säger upp personal och vilka lagar och regler som ska följas.

Frågor? Kontakta Företagarnas juridiska rådgivning.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Viktiga fakta om uppsägningstid

För att räkna ut uppsägningstid är det viktigt att veta vem det är som säger upp anställningen – arbetstagaren eller arbetsgivaren. Uppsägningstiderna kan nämligen variera.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap