För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Låt inte firman skapa psykisk ohälsa

Nästan varannan svensk har symtom på psykisk ohälsa i form av sömnproblem, oro eller ångest. Och som arbetsgivare är det viktigt att ingripa så tidigt som möjligt.
Carina Sundqvist är hr-direktör på butikskedjan Kicks, ett företag som arbetar aktivt med att motverka psykisk ohälsa hos medarbetarna. Foto: Cornelia Jönsson.

Kanske tänker du att huvudsaken är att skilja mellan jobb och privatliv. Att du inte, så länge en medarbetare utför sina arbetsuppgifter och har jobbet under kontroll, ska lägga dig i.

Så är det inte.

Enligt arbetsmiljölagen har du som arbetsgivare en skyldighet att vara uppmärksam på tecken på psykisk ohälsa hos medarbetarna.

Carina Sundqvist är hr-direktör på butikskedjan Kicks och hon anser att frågan är affärskritisk. Företaget har sedan länge riktlinjer och jobbar aktivt för att motverka psykisk ohälsa hos medarbetarna.

Psyskisk ohälsa ökar

- Vi vet ju att den psykiska ohälsan har ökat, kanske främst bland unga, och hos oss har vi många unga medarbetare. Vi vet också att mår man bra, då presterar man bra, säger hon.

Först och främst handlar det naturligtvis om ett medmänskligt ansvar, poängterar Carina Sundqvist. Att som arbetsgivare uppmärksamma och hjälpa sina medarbetare – och att ha en öppen företagskultur där man kan prata om sitt mående – är en självklarhet.

- När en medarbetare mår psykiskt dåligt har det en tendens att påverka arbetsgruppen och drabbar i slutändan även våra kunder.

Hon menar att det börjar med ledarskapet. Att ha en trygg chef som vågar och har kompetens att ingripa är A och O.

”När en medarbetare mår psykiskt dåligt har det en tendens att påverka arbetsgruppen och drabbar i slutändan även våra kunder”

- Vi har täta medarbetarundersökningar, fem om året, för att fånga upp signaler. Våra anställda har också tydliga befattningsbeskrivningar och en uppförandekod att luta sig mot.

Behövs rutiner

Kicks tagit fram tydliga rutiner och riktlinjer för hur cheferna ska gripa in vid misstanke om att en medarbetare mår dåligt.-

Vi har också köpt in en tjänst, appen Blue Call, som alla medarbetare kan ladda ner för att snabbt och anonymt kunna få hjälp av en samtalsterapeut som kan ge motiverande samtal som en slags proaktiv mental träning för att hantera vardagliga utmaningar och stärka välmåendet.

Eftersom cheferna har informerats om olika tecken på psykisk ohälsa hoppas man snabbt fånga upp och hjälpa en medarbetare som mår dåligt. Ibland kan det räcka att prata om situationen, kanske är det något på jobbet som skaver eller en rutin som behöver rättas till. Vid andra tillfällen kan det behövas hjälp av företagshälsovården.

- Det är aldrig fel att som chef ställa frågan ”hur mår du?” och lyssna på svaret. Det vinner hela företaget på, säger Carina Sundqvist.

5 varningssignaler

 

Tecken som kan tyda på att en medarbetare mår psykiskt dåligt:

  • Kommer ofta sent till jobbet och till möten.
  • Har hög frånvaro och många frånvarotillfällen.
  • Humörsvängningar.
  • Smälter inte riktigt in i personalgruppen.
  • Presterar sämre än tidigare.

Källa: Carina Sundqvist, HR-direktör Kicks samt Peter Axbrink, leg psykolog, Mindler


Text: Anna-Maria Stawreberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.