För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Experten svarar: Golf, ridning och segling skattefri förmån

En rad exklusiva sporter klassas nu som skattefria förmåner. Företagarnas juridiska expert Karin Berggren har läst den nya domen.
Publicerad 19 feb 2018

Efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har Skatteverket ändrat inställning till vad som kan godkännas som enklare motion – och domen innebär att sporter som tidigare ansågs för exklusiva numera kan vara skattefria förmåner. Dit hör exempelvis golf, ridning och kajak. Dessutom gäller från och med år 2018 att högsta belopp för friskvård är 5 000 kronor.

Tänk på att friskvårdsbidraget måste erbjudas med lika stort belopp och samma villkor till hela personalen. Detta gäller oavsett anställningsform eller var i landet arbetsplatsen är belägen. Men arbetsgivaren får proportionera beloppet för de som arbetar deltid eller tillfälligt.

Friskvårdsbidrag högst 5000 kronor sammanlagt

Vid friskvårdsbidrag görs bedömningen av begreppet mindre värde i första hand i förhållande till friskvårdsbidragets storlek. Om arbetsgivaren istället för friskvårdsbidrag betalar exempelvis ett gymkort för de anställda så ryms som exempel ett vanligt årskort på gym inom definitionen för enklare slag och mindre värde även om kostnaden överstiger 5 000 kronor. För att en enstaka aktivitet ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Men sammanlagt får ersättningen för de enstaka tillfällena vara högst 5 000 kronor. Om arbetsgivaren bekostar en aktivitet som kostar mer ska den anställde beskattas för förmånen, oavsett om det sker genom friskvårdsbidrag eller genom att arbetsgivaren betalar ersättningen direkt till utföraren av tjänsten.

Fler sporter nu skattefri förmån

Motions- och friskvårdsaktiviteter ska vara av mindre värde och enklare slag, exempelvis gymnastik, styrketräning, bowling eller vanliga lagidrotter som fotboll. Men det kan också numera vara golf på pay and play-banor och driving range. Även andra sporter som tidigare var undantagna som exempelvis ridning, utförsåkning, segling, dykning och kajakpaddling kan numera ses som enklare slag av motion. Men om arbetsgivaren betalar hela årsavgiften för motionen så uppfyller motionen i vissa fall inte längre kraven på mindre värde.

Aktiviteter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte av skattefriheten för friskvårdsbidrag. Exempel på detta är pistolskytte, bridge, schack och körsång. Inte heller omfattas fiske, jakt och andra friluftsaktiviteter och naturupplevelser.

Massage och yoga friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget kan också omfatta sådant som inte är motion, till exempel kontorsmassage eller yoga. Det är i dessa fall upp till arbetsgivaren att avgöra vad som är friskvård.

Skatteverkets nya inställning ger upphov till en mängd frågor för arbetsgivare. Som medlem i Företagarna är du välkommen att ringa och diskutera frågorna med oss jurister i Företagarnas rådgivning.

Fler nyheter från Företagarna