headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

11 okt 2012 | Riks | Remiss

Upphandlingsstödets framtid

Företagarna ställer sig bakom ambitionen att utveckla den statliga stödfunktionen för offentlig upphandling. Företagarna ger i yttrandet bland annat sina kommentarer till olika ...

14 feb 2012 | Riks | Remiss

Ett öppet brev till Beatrice Ask

Problemet med bluffakturor växer - under 2011 ökade antalet samtal om fakturabedrägeri till Företagarnas juridiska rådgivning med 50 procent. I ett öppet brev till justitieminis...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap