headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande – Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. (Ds 2011:45)

2 apr 2012
Företagarna framhåller i remissvaret att vi välkomnar regeringens arbete för att komma tillrätta med oseriösa indrivningsföretag. Däremot vill Företagarna ha en kortare preskriptionsregler än den utredningen föreslagit. Detta för att tidigare styrelseledamöter inte ska leva under otrygghet att gamla fordringar oväntat ska dyka upp när man inte längre har något med bolaget att göra.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap