headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Nej till omvänd moms på skrot

Företagarna anser det väldigt viktigt att bekämpa fusk och momsbedrägerier – men det ska göras med effektiva och lämpliga medel.

Det förslag som nu presenterats saknar analys av vilka företag förutom rena återvinningsföretag som omfattas och vilka kostnader förslaget medför för företagen.

Omvänd moms, där köparen ska redovisa momsen, innebär ökad regelbörda för alla företag som kommer i kontakt med det. Det finns en övertro på att omvänd moms ska lösa organiserad brottslighet.

Företagarna saknar en ordentlig analys av vilka metoder som är effektiva för att komma tillrätta med olika typer av fusk. Förslaget behöver kompletteras med bättre underlag och ordentliga analyser. Företagarna säger därför nej till detta förslag.

Läs remissvaret

Taggar
Riks Remiss