headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande - På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

3 feb 2012
Företagarna kommenterar i remissyttrandet Upphandlingsutredningens 2010 delbetänkande. Företagarna ger i yttrandet sin syn på ett antal frågeställningar som utredningen lyft och som är av betydelse för utvecklingen av den offentliga upphandlingen.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap