headphones newspaper video-player

Remissyttrande - På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

3 feb 2012
Företagarna kommenterar i remissyttrandet Upphandlingsutredningens 2010 delbetänkande. Företagarna ger i yttrandet sin syn på ett antal frågeställningar som utredningen lyft och som är av betydelse för utvecklingen av den offentliga upphandlingen.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD