För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Äntligen – egenföretagare får en dags karens

Som enda företagarorganisation motsatte sig Företagarna att egenföretagare skulle tvingas till sju dagars karens. Efter intensivt lobbyarbete från Företagarnas sida finns nu enighet i riksdagen för att ändra detta.

Företagarna välkomnar naturligtvis detta och har nu yttrat sig över ett förslag från regeringen. Företagarna utgår från att avgiftshöjningen för kort karens ska motsvara den sänkning som gjordes när sjudagarskarensen infördes, det vill säga 0,74 procentenheter.

Företagarna skriver också att avgiftssänkningarna vid längre karenstider borde vara större än vad de är i dag. Skälet till det är att nuvarande avgifter inte beräknats försäkringsmässigt.

Möjligheten att välja en dags karens föreslås gälla från den 1 januari 2013.

Läs remissvaret

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.