headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Äntligen – egenföretagare får en dags karens

27 apr 2012
Som enda företagarorganisation motsatte sig Företagarna att egenföretagare skulle tvingas till sju dagars karens. Efter intensivt lobbyarbete från Företagarnas sida finns nu enighet i riksdagen för att ändra detta.

Företagarna välkomnar naturligtvis detta och har nu yttrat sig över ett förslag från regeringen. Företagarna utgår från att avgiftshöjningen för kort karens ska motsvara den sänkning som gjordes när sjudagarskarensen infördes, det vill säga 0,74 procentenheter.

Företagarna skriver också att avgiftssänkningarna vid längre karenstider borde vara större än vad de är i dag. Skälet till det är att nuvarande avgifter inte beräknats försäkringsmässigt.

Möjligheten att välja en dags karens föreslås gälla från den 1 januari 2013.

Läs remissvaret

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap