headphones newspaper video-player

Upphandlingsstödets framtid

11 okt 2012
Företagarna ställer sig bakom ambitionen att utveckla den statliga stödfunktionen för offentlig upphandling. Företagarna ger i yttrandet bland annat sina kommentarer till olika organisatoriska lösningar.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD