headphones newspaper video-player

Regelförenkling

Potentiell regelbörda 

Januariavtalet innehåller många punkter som potentiellt kan bidra till ökad regelbörda för Sveriges företagare. Exempelvis finns inom den gröna skatteväxlingen stora risker för ny regelbörda. Alla förändringar i regelverk riskerar att krångla till det i företagares vardag om den aspekten inte beaktas under framtagandet. Företagarna bevakar detta.

LÄS ÄVEN: Regelbörda väcker oro och måste bort

Förseningar

Inom ramen för januariavtalet har det gjorts vissa insatser för att komma närmare målet om enklare regelverk för mikroföretagare (enligt EU-kommissionens definition av mikroföretag, det vill säga högst 10 anställda och antingen balansomslutning under 2 miljoner euro eller en omsättning under 2 miljoner euro). En insats är utredningen ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en enklare bokföringslag” som är tillsatt men vars arbete blivit gravt försenat. Utredningen har sedan givits en mycket kort tid att arbeta och risken är således överhängande att resultatet blir otillräckligt.

LÄS ÄVEN: Öppning för regelförenkling

Punkt för punkt

Sänkt aktiekapital och förenklingar för mikroföretagare

Punkt 15 i januariavtalet handlar om att fler ska kunna bli företagare. Bland annat ska sänkt aktiekapital till 25 000 kronor införas från 1 januari 2020. Dessutom ska en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande genomföras från 2021.

Sedan 1 januari 2020 är kravet på aktiekapital för aktiebolag sänkt till 25 000 kronor.

Utredningen om den kraftiga förenklingen av beskattning och regelverk för mikroföretagande skulle ha tillsatts under 2019-2020. Utredningen tillsattes 2020, så tidsplanen är förskjuten.

Gårdsförsäljning av alkohol

Punkt 23 i januariavtalet handlar om att göra det möjligt att leva och bo på landsbygden. En del av innehållet i den punkten är att en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras och tillsättas 2020. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras.

Utredning om gårdsförsäljning av alkohol har tillsatts 2020. Den ska redovisa sitt betänkande senast december 2021.

Gå till nästa kapitel: Skatter