För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Öppning för regelförenkling

Publicerad 23 nov 2020
Företagarna är representerade i expertgruppen i regelförenklingsutredningen som ska lämna sina förslag i februari, men det kommer att krävas mer, enligt Helena Fond.
Foto: Shutterstock.com

Företagarnas expert på regelförenkling, Helena Fond, har utnämnts till expert i utredningen Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

Regeringen tillsatte denna förenklingsutredning redan i våras, dels som en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna, dels som en fortsättning på den förenklingsturné näringsminister Ibrahim Baylan genomfört. Från början skulle utredningen som tillkännagavs den 30 april redovisa resultaten senast den 30 september, men i slutet av den månaden förlängdes uppdraget till den 28 februari 2021.  

− Det är bra att Företagarna nu är representerade i expertgruppen. Jag kommer att göra allt jag kan för att lyfta frågan om regelförenkling på systemnivå i utredningen, säger Helena Fond.  

Ont om tid 

Att expertgruppen knuten till utredningen kommit på plats först i november beror på att hela utredningens arbete – som så mycket annat – fördröjts och försvårats av att pandemin kastat om prioriteringar för regeringen, riksdag och statsförvaltningen. 

− Jag ska inte sticka under stol med att det är extremt ont om tid. Redan i våras sade vi att mindre än fyra månader är mycket kort tid för att lämna förslag och även om utredningen förlängts har dess arbete fördröjts, så att vi nu endast har knappt tre månader på oss, säger Helena Fond.  

Regelförenkling kräver systemlösningar 

Utredningen ska lämna förslag till förenklingar av regelverk med betydelse för mikroföretagande och överväga och föreslå vissa åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. Därutöver ska den se över revisorns oberoende vid så kallade kombiuppdrag. 

− Från Företagarnas sida har vi varit tydliga med att det inte går att angripa enskilda problem utan att beakta systemfrågan. Konsekvensanalyser av nya regler, utvärdering av regelverk och ett tydligt ägarskap i Regeringskansliet för regelförenkling måste till för att vända utvecklingen. De delar i utredningen som behandlar förenklingar i bokföringslagen hoppas vi ska kunna komma längre med sina förslag då det uppdraget är tydligare i direktiven, säger Helena Fond.

Det krävs mera 

Det övergripande syftet med utredningen Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag är att stärka svensk konkurrenskraft genom att förenkla för berörda företag och att ge bättre förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. 

− Trots att alla partier är överens om att det är viktigt med regelförenkling för företag ser vi att regelbördan ökar år efter år. Det visar att det inte finns någon quick fix. Den här utredningen löser långtifrån alla problem, säger Helena Fond.  

Fler nyheter från Företagarna