headphones newspaper video-player

Arbetsrätt

Genomfört

Inget att lista

Ej påbörjat

Inget att lista

Lagd på is

Utredningen om arbetsrätten är klar men lagd på is. En ofullständig uppställning av parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om ändringar som nu återigen ska utredas och sedan bli proposition. Tre nya utredningar har tillsatts som ska behandla LAS, ny omställningsorganisation, delvis ett nytt studiemedelssystem för en del av kompetensutvecklingen. De ska vara klara den 15 maj 2021. Efter det kommer en remissrunda och en tid för propositionsskrivningen. Först efter det vet vi vad som kommer ut av reformen. Sannolikt blir det inte lika bra som det liggande utredningsförslaget.

LÄS ÄVEN: Ny arbetsrätt, var god dröj...

Punkt för punkt

Moderniserad arbetsrätt

Enligt punkt 20 i januariavtalet ska arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagensarbetsmarknad. Samtidigt slås det fast i punkten att en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas. För att nå fram till detta ska det enligt punkten tillsättas en utredning, men om parterna på arbetsmarknaden når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen i stället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. Förändringarna i LAS ska enligt punkten träda i kraft under 2021.

Arbetet med att genomföra punkten ligger inte i fas och efter de turer som beskrivs ovan kommer förändringen tidigast träda ikraft under första halvåret 2022.

Gå till nästa kapitel: Socialförsäkringar