headphones newspaper video-player

Arbetsmarknad

Visionslös politik

Regeringens arbetsmarknadspolitik framstår som vilsen och visionslös. Det saknas konkreta förslag för hur arbetslösheten och utanförskapet ska minska. Reformeringen av Arbetsförmedlingen präglas av osäkerhet om slutresultatet och tycks ha stannat av. Det är ett stort risktagande av regeringen att behålla ett system som bevisligen inte fungerar samtidigt som arbetslösheten stiger och behovet av relevanta utbildningsinsatser för att komma i jobb ökar. 

LÄS ÄVEN: Otydlighet präglar arbetsmarknadspolitiken

Reformen har inte landat

Under 2020 har frågan om kommunernas möjlighet att agera leverantörer på uppdrag och med ersättning från Arbetsförmedlingen och igångsättande av pilotprojektet Rusta och Matcha tillsammans med fristående aktörer behandlats. Utredningen om kommunernas inblandning remitterades under 2020. Reformen har således fortfarande inte landat fullt ut i om de fristående aktörerna ska gå under LOV eller LOU. Ett valfrihetssystem förutsätter mer eller mindre ett befintligt leverantörsunderlag i större utsträckning än vad en offentlig upphandling gör, så det rimliga är nog att det blir olika former beroende på de lokala förutsättningarna.

LÄS ÄVEN: Viktigare än någonsin reformera Arbetsförmedlingen

Punkt för punkt

Etableringsjobben

Punkt 17 i januariavtalet handlar om att tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden ska kortas. Det ska bland annat ske genom införande av etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Etableringsjobben ska enligt statsbudgeten genomföras under 2021. Alla lagändringar är antagna av riksdagen, inklusive att pengar är avsatta i budgeten, men regeringen dröjer med den förordning som krävs.

I förordningen ska också framgå att företag utan kollektivavtal också ska omfattas. Detta för att leva upp till skrivningen i punkt 17 om att dessa företag ska omfattas.

Arbetsförmedlingen

Punkt 18 i januariavtalet handlar om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Enligt denna punkt ska förändringen av Arbetsförmedlingen vara fullt genomförd under 2021.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har påbörjats, men den präglas av osäkerhet om slutresultatet och tycks ha stannat av. Tidplanen är därför förskjuten.

Kompetensutvisningar

Punkt 21 i januariavtalet handlar om att problemet med kompetensutvisningar måste lösas och att en utredning ska tillsättas. I den är partierna överens om att ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas. Det står även att dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.

Utredningen har tillsatts. Den ska lämna delbetänkande i februari 2021 och slutrapportera i november 2021. Tidplanen är därmed förskjuten. Enligt punkt 21 i januariavtalet skulle nya regler vara på plats i januari 2021.

Gå till nästa kapitel: Arbetsrätt